دانلود رایگان آهنگ حسن ناصری ایران من

دانلود رایگان آهنگ حسن ناصری ایران من

بنام

ترانه سرا : مهرزاد امیرخانی

دانلود آهنگ جدید حسن ناصری به نام ایران من

متن ترانه حسن ناصری ایران من

چهار فصل تو واسه من بهاره
دور از هوات دلم آروم نداره
هر جای دنیا ام که باشم
دلم واسه تو بیقراره

با هر قدم رویه این خاک
همه دنیا زیره پاهامه
لبریزه عشق پر از حسایه خوب
این سرزمین اسمش ایرانه

این سرزمین کل زمینه
اینجا خوده خوده بهشته
ایرانه من اسمه تورو
خدا رو قلبم نوشته

ایرانه من ینی یه پرچم
بالا ترین جا تویه قلبم
ایران خزر ایران دماوند
ایران غرورِ خون و اروند

با هر قدم روی این خاک
همه دنیا زیره پاهامه
لبریزه عشق پر از حسای خوب
این سرزمین اسمش ایرانه

این سرزمین کل زمینه
اینجا خوده خوده بهشته
ایرانه من اسمه تورو
خدا رو قلبم نوشته

چهار فصل تو واسه من بهاره
دور از هوات دلم آروم نداره
هر جای دنیا ام که باشم
دلم واسه تو بیقراره

با هر قدم رویه این خاک
همه دنیا زیره پاهامه
لبریزه عشق پر از حسایه خوب
این سرزمین اسمش ایرانه

این سرزمین کل زمینه
اینجا خوده خوده بهشته
ایرانه من اسمه تورو
خدا رو قلبم نوشته

ایرانه من ینی یه پرچم
بالا ترین جا تویه قلبم
ایران خزر ایران دماوند
ایران غرورِ خون و اروند

با هر قدم روی این خاک
همه دنیا زیره پاهامه
لبریزه عشق پر از حسای خوب
این سرزمین اسمش ایرانه

این سرزمین کل زمینه
اینجا خوده خوده بهشته
ایرانه من اسمه تورو
خدا رو قلبم نوشته

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسن ناصری ایران من

بنام

ترانه سرا : مهرزاد امیرخانی

دانلود آهنگ جدید حسن ناصری به نام ایران من

متن ترانه حسن ناصری ایران من

چهار فصل تو واسه من بهاره
دور از هوات دلم آروم نداره
هر جای دنیا ام که باشم
دلم واسه تو بیقراره

با هر قدم رویه این خاک
همه دنیا زیره پاهامه
لبریزه عشق پر از حسایه خوب
این سرزمین اسمش ایرانه

این سرزمین کل زمینه
اینجا خوده خوده بهشته
ایرانه من اسمه تورو
خدا رو قلبم نوشته

ایرانه من ینی یه پرچم
بالا ترین جا تویه قلبم
ایران خزر ایران دماوند
ایران غرورِ خون و اروند

با هر قدم روی این خاک
همه دنیا زیره پاهامه
لبریزه عشق پر از حسای خوب
این سرزمین اسمش ایرانه

این سرزمین کل زمینه
اینجا خوده خوده بهشته
ایرانه من اسمه تورو
خدا رو قلبم نوشته

چهار فصل تو واسه من بهاره
دور از هوات دلم آروم نداره
هر جای دنیا ام که باشم
دلم واسه تو بیقراره

با هر قدم رویه این خاک
همه دنیا زیره پاهامه
لبریزه عشق پر از حسایه خوب
این سرزمین اسمش ایرانه

این سرزمین کل زمینه
اینجا خوده خوده بهشته
ایرانه من اسمه تورو
خدا رو قلبم نوشته

ایرانه من ینی یه پرچم
بالا ترین جا تویه قلبم
ایران خزر ایران دماوند
ایران غرورِ خون و اروند

با هر قدم روی این خاک
همه دنیا زیره پاهامه
لبریزه عشق پر از حسای خوب
این سرزمین اسمش ایرانه

این سرزمین کل زمینه
اینجا خوده خوده بهشته
ایرانه من اسمه تورو
خدا رو قلبم نوشته

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسن ناصری ایران من