دانلود رایگان آهنگ حسین امیری بهم بگو

دانلود رایگان آهنگ حسین امیری بهم بگو

بنام

دانلود آهنگ جدید حسین امیری به نام بهم بگو

متن ترانه حسین امیری بهم بگو

بهار رو زمین میشه
بهم بگو که با منی همیشه
تا من برات یک دنیا شادی باشم باشم
دوست دارم قد یک دنیا خوبی
ترسم از اینه که ازت جداشم
ترسم از اینه که ازت جداشم
نمیذارم تو رو ازم بگیرن
تو خوده عشقی خوشبختی میاری
تو این روزای سرد و بی تفاوت
تو که با نگات گرمی میاری
تو رو با همه خوبی بدیت میخوام
این حس قشنگ رو به تو مدیونم
تو حکم مارا تو شب های ارام
بدون تا دنیاست دنیاست با تو میمونم
بهم بگو که با منی همیشه
تا من برات یک دنیا شادی باشم باشم
دوست دارم قد یک دنیا خوبی
ترسم از اینه که ازت جداشم
ترسم از اینه که ازت جداشم

+ + + ++ + +

بهار رو زمین میشه
بهم بگو که با منی همیشه
تا من برات یک دنیا شادی باشم باشم
دوست دارم قد یک دنیا خوبی
ترسم از اینه که ازت جداشم
ترسم از اینه که ازت جداشم
نمیذارم تو رو ازم بگیرن
تو خوده عشقی خوشبختی میاری
تو این روزای سرد و بی تفاوت
تو که با نگات گرمی میاری
تو رو با همه خوبی بدیت میخوام
این حس قشنگ رو به تو مدیونم
تو حکم مارا تو شب های ارام
بدون تا دنیاست دنیاست با تو میمونم
بهم بگو که با منی همیشه
تا من برات یک دنیا شادی باشم باشم
دوست دارم قد یک دنیا خوبی
ترسم از اینه که ازت جداشم
ترسم از اینه که ازت جداشم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین امیری بهم بگو

بنام

دانلود آهنگ جدید حسین امیری به نام بهم بگو

متن ترانه حسین امیری بهم بگو

بهار رو زمین میشه
بهم بگو که با منی همیشه
تا من برات یک دنیا شادی باشم باشم
دوست دارم قد یک دنیا خوبی
ترسم از اینه که ازت جداشم
ترسم از اینه که ازت جداشم
نمیذارم تو رو ازم بگیرن
تو خوده عشقی خوشبختی میاری
تو این روزای سرد و بی تفاوت
تو که با نگات گرمی میاری
تو رو با همه خوبی بدیت میخوام
این حس قشنگ رو به تو مدیونم
تو حکم مارا تو شب های ارام
بدون تا دنیاست دنیاست با تو میمونم
بهم بگو که با منی همیشه
تا من برات یک دنیا شادی باشم باشم
دوست دارم قد یک دنیا خوبی
ترسم از اینه که ازت جداشم
ترسم از اینه که ازت جداشم

+ + + ++ + +

بهار رو زمین میشه
بهم بگو که با منی همیشه
تا من برات یک دنیا شادی باشم باشم
دوست دارم قد یک دنیا خوبی
ترسم از اینه که ازت جداشم
ترسم از اینه که ازت جداشم
نمیذارم تو رو ازم بگیرن
تو خوده عشقی خوشبختی میاری
تو این روزای سرد و بی تفاوت
تو که با نگات گرمی میاری
تو رو با همه خوبی بدیت میخوام
این حس قشنگ رو به تو مدیونم
تو حکم مارا تو شب های ارام
بدون تا دنیاست دنیاست با تو میمونم
بهم بگو که با منی همیشه
تا من برات یک دنیا شادی باشم باشم
دوست دارم قد یک دنیا خوبی
ترسم از اینه که ازت جداشم
ترسم از اینه که ازت جداشم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین امیری بهم بگو