دانلود رایگان آهنگ حسین حماد امشو

دانلود رایگان آهنگ حسین حماد امشو

بنام

تنظیم : فرزاد صفری – میکس و مستر : Kick Record

دانلود آهنگ جدید حسین حماد به نام امشو

 

امشو عزیزم تکنه  به خانه بذاز بره منو نکنه دیوانه
ای وای گلم ای وای گلم رفت عزیز جانم تاج سرم رفت
برو خدا پشتو پناهت راه برو تا سیر بکنم نگاهت
همه میگن یارت قشنگه یار جونیت قدش بلنه
یارعزیزم چشمش قشنگه همه میدونن عشقم یه رگه
ای وای گلم ای وای گلم رفت عزیز جانم تاج سرم رفت

 

امشو عزیزم تکنه  به خانه بذاز بره منو نکنه دیوانه
ای وای گلم ای وای گلم رفت عزیز جانم تاج سرم رفت
برو خدا پشتو پناهت راه برو تا سیر بکنم نگاهت
همه میگن یارت قشنگه یار جونیت قدش بلنه
یارعزیزم چشمش قشنگه همه میدونن عشقم یه رگه
ای وای گلم ای وای گلم رفت عزیز جانم تاج سرم رفت

 

امشو عزیزم تکنه  به خانه بذاز بره منو نکنه دیوانه
ای وای گلم ای وای گلم رفت عزیز جانم تاج سرم رفت
برو خدا پشتو پناهت راه برو تا سیر بکنم نگاهت
همه میگن یارت قشنگه یار جونیت قدش بلنه
یارعزیزم چشمش قشنگه همه میدونن عشقم یه رگه
ای وای گلم ای وای گلم رفت عزیز جانم تاج سرم رفت

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین حماد امشو

بنام

تنظیم : فرزاد صفری – میکس و مستر : Kick Record

دانلود آهنگ جدید حسین حماد به نام امشو

 

امشو عزیزم تکنه  به خانه بذاز بره منو نکنه دیوانه
ای وای گلم ای وای گلم رفت عزیز جانم تاج سرم رفت
برو خدا پشتو پناهت راه برو تا سیر بکنم نگاهت
همه میگن یارت قشنگه یار جونیت قدش بلنه
یارعزیزم چشمش قشنگه همه میدونن عشقم یه رگه
ای وای گلم ای وای گلم رفت عزیز جانم تاج سرم رفت

 

امشو عزیزم تکنه  به خانه بذاز بره منو نکنه دیوانه
ای وای گلم ای وای گلم رفت عزیز جانم تاج سرم رفت
برو خدا پشتو پناهت راه برو تا سیر بکنم نگاهت
همه میگن یارت قشنگه یار جونیت قدش بلنه
یارعزیزم چشمش قشنگه همه میدونن عشقم یه رگه
ای وای گلم ای وای گلم رفت عزیز جانم تاج سرم رفت

 

امشو عزیزم تکنه  به خانه بذاز بره منو نکنه دیوانه
ای وای گلم ای وای گلم رفت عزیز جانم تاج سرم رفت
برو خدا پشتو پناهت راه برو تا سیر بکنم نگاهت
همه میگن یارت قشنگه یار جونیت قدش بلنه
یارعزیزم چشمش قشنگه همه میدونن عشقم یه رگه
ای وای گلم ای وای گلم رفت عزیز جانم تاج سرم رفت

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین حماد امشو