دانلود رایگان آهنگ حسین ربیع تهران

دانلود رایگان آهنگ حسین ربیع تهران

بنام

ترانه محمد ابراهیمی
بوزوکی بهنام حکیم
طراح لارا صفا

 

دانلود آهنگ جدید حسین ربیع بنام تهران

 

این قلب همیشه پای تو وایساده
باید یکم از عشق پرهیز کنم
یا راه برم شبای تهرانم رو
یا اشک برای عشق تجویز کنم
دنیام بهشته تا نگاهت گرمه
دنیام جهنمه نگاهت سرده
توو برزختم تا تو نگاهم بکنی
بدجور نگاهتو قیامت کرده
چشمامو بستم تا توو رویاهام
تصویرتار تو مجسم شه
دستامو محکمتر بگیر توو خواب
تا اینکه عشقم به تو محکم شه
انگار که عشق تو مریضم کردهدردسر تو تووی سرم مزمن شد
این بار که سجده کرد شیطان به تو
حتی خدا به عشق تو مومن شد
چشمامو بستم تا توو رویاهام
تصویرتار تو مجسم شه
دستامو محکمتر بگیر توو خواب
تا اینکه عشقم به تو محکم شه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین ربیع تهران

بنام

ترانه محمد ابراهیمی
بوزوکی بهنام حکیم
طراح لارا صفا

 

دانلود آهنگ جدید حسین ربیع بنام تهران

 

این قلب همیشه پای تو وایساده
باید یکم از عشق پرهیز کنم
یا راه برم شبای تهرانم رو
یا اشک برای عشق تجویز کنم
دنیام بهشته تا نگاهت گرمه
دنیام جهنمه نگاهت سرده
توو برزختم تا تو نگاهم بکنی
بدجور نگاهتو قیامت کرده
چشمامو بستم تا توو رویاهام
تصویرتار تو مجسم شه
دستامو محکمتر بگیر توو خواب
تا اینکه عشقم به تو محکم شه
انگار که عشق تو مریضم کردهدردسر تو تووی سرم مزمن شد
این بار که سجده کرد شیطان به تو
حتی خدا به عشق تو مومن شد
چشمامو بستم تا توو رویاهام
تصویرتار تو مجسم شه
دستامو محکمتر بگیر توو خواب
تا اینکه عشقم به تو محکم شه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین ربیع تهران

مد روز