دانلود رایگان آهنگ حسین قربانپور تا وقتی با منی

دانلود رایگان آهنگ حسین قربانپور تا وقتی با منی

بنام

دانلود آهنگ جدید حسین قربانپور به نام تا وقتی با منی

متن ترانه حسین قربانپور تا وقتی با منی

تا وقتی با منی دوری کن از همه
حتی تمامت گاهی برام کمه
هر جا بری میگ دلواپست شدم
تا بخودم بری برگردی با خودم
تا وقتی بامنی با من بمون فقط
بهونه بیش از این چیز  بجواب ازت
حرف دلت رو با من در میون بزار
هر جا خسته شدی از تلخی های من
از کوره در بورو تا وقتی با منی
عشق منو کم نکن هر کار میکنی جز من نکن
باید عوض کنی حتی بدی به ما
رویایی دورتم فقط از من بخوا
تا وقتی عشقتو کم نکن
هر کاری من جز با خودم نکن
تا وقتی بامنی با من بمون فقط
بهونه بیش از این چیز  بجواب ازت
حرف دلت رو با من در میون بزار
هر جا خسته شدی از تلخی های من

حسین قربانپور تا وقتی با منی

از کوره در بورو تا وقتی با منی
عشق منو کم نکن هر کار میکنی جز من نکن
تا وقتی با منی دوری کن از همه
حتی تمامت گاهی برام کمه
هر جا بری میگ دلواپست شدم
تا بخودم بری برگردی با خودم
تا وقتی بامنی با من بمون فقط
بهونه بیش از این چیز  بجواب ازت
حرف دلت رو با من در میون بزار
هر جا خسته شدی از تلخی های من
از کوره در بورو تا وقتی با منی
عشق منو کم نکن هر کار میکنی جز من نکن
باید عوض کنی حتی بدی به ما
رویایی دورتم فقط از من بخوا
تا وقتی عشقتو کم نکن
هر کاری من جز با خودم نکن
تا وقتی بامنی با من بمون فقط
بهونه بیش از این چیز  بجواب ازت
حرف دلت رو با من در میون بزار
هر جا خسته شدی از تلخی های من
از کوره در بورو تا وقتی با منی
عشق منو کم نکن هر کار میکنی جز من نکن

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین قربانپور تا وقتی با منی

بنام

دانلود آهنگ جدید حسین قربانپور به نام تا وقتی با منی

متن ترانه حسین قربانپور تا وقتی با منی

تا وقتی با منی دوری کن از همه
حتی تمامت گاهی برام کمه
هر جا بری میگ دلواپست شدم
تا بخودم بری برگردی با خودم
تا وقتی بامنی با من بمون فقط
بهونه بیش از این چیز  بجواب ازت
حرف دلت رو با من در میون بزار
هر جا خسته شدی از تلخی های من
از کوره در بورو تا وقتی با منی
عشق منو کم نکن هر کار میکنی جز من نکن
باید عوض کنی حتی بدی به ما
رویایی دورتم فقط از من بخوا
تا وقتی عشقتو کم نکن
هر کاری من جز با خودم نکن
تا وقتی بامنی با من بمون فقط
بهونه بیش از این چیز  بجواب ازت
حرف دلت رو با من در میون بزار
هر جا خسته شدی از تلخی های من

حسین قربانپور تا وقتی با منی

از کوره در بورو تا وقتی با منی
عشق منو کم نکن هر کار میکنی جز من نکن
تا وقتی با منی دوری کن از همه
حتی تمامت گاهی برام کمه
هر جا بری میگ دلواپست شدم
تا بخودم بری برگردی با خودم
تا وقتی بامنی با من بمون فقط
بهونه بیش از این چیز  بجواب ازت
حرف دلت رو با من در میون بزار
هر جا خسته شدی از تلخی های من
از کوره در بورو تا وقتی با منی
عشق منو کم نکن هر کار میکنی جز من نکن
باید عوض کنی حتی بدی به ما
رویایی دورتم فقط از من بخوا
تا وقتی عشقتو کم نکن
هر کاری من جز با خودم نکن
تا وقتی بامنی با من بمون فقط
بهونه بیش از این چیز  بجواب ازت
حرف دلت رو با من در میون بزار
هر جا خسته شدی از تلخی های من
از کوره در بورو تا وقتی با منی
عشق منو کم نکن هر کار میکنی جز من نکن

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین قربانپور تا وقتی با منی