دانلود رایگان آهنگ حسین قربانپور تحمل کن

دانلود رایگان آهنگ حسین قربانپور تحمل کن

بنام


نظیم و موزیک : حسین قربانپور , ترانه : محمد تاجگردون

دانلود آهنگ جدید حسین قربانپور به نام تحمل کن

متن ترانه حسین قربانپور تحمل کن

چیزی جز گریه های تو
منو از پا نمیندازه
تحمل کن که مردت به
کسی جز تو نمیبازه
تو یادم باش همین بسه
مهم نیست من کجا رفتم
به این رفتن نمیگنم مرگ
تو آغوش خدا رفتم
تو یادم باش همین بسه
مهم نیست من کجا رفتم
به این رفتن نمیگنم مرگ
تو آغوش خدا رفتم
کنار گریه و آتیش
جلوی مردم اینجا
چه حرفی زیر آواره
چه کابوسی شده دنیا

+ + + + + + + +

چیزی جز گریه های تو
منو از پا نمیندازه
تحمل کن که مردت به
کسی جز تو نمیبازه
تو یادم باش همین بسه
مهم نیست من کجا رفتم
به این رفتن نمیگنم مرگ
تو آغوش خدا رفتم
تو یادم باش همین بسه
مهم نیست من کجا رفتم
به این رفتن نمیگنم مرگ
تو آغوش خدا رفتم
کنار گریه و آتیش
جلوی مردم اینجا
چه حرفی زیر آواره
چه کابوسی شده دنیا

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین قربانپور تحمل کن

بنام


نظیم و موزیک : حسین قربانپور , ترانه : محمد تاجگردون

دانلود آهنگ جدید حسین قربانپور به نام تحمل کن

متن ترانه حسین قربانپور تحمل کن

چیزی جز گریه های تو
منو از پا نمیندازه
تحمل کن که مردت به
کسی جز تو نمیبازه
تو یادم باش همین بسه
مهم نیست من کجا رفتم
به این رفتن نمیگنم مرگ
تو آغوش خدا رفتم
تو یادم باش همین بسه
مهم نیست من کجا رفتم
به این رفتن نمیگنم مرگ
تو آغوش خدا رفتم
کنار گریه و آتیش
جلوی مردم اینجا
چه حرفی زیر آواره
چه کابوسی شده دنیا

+ + + + + + + +

چیزی جز گریه های تو
منو از پا نمیندازه
تحمل کن که مردت به
کسی جز تو نمیبازه
تو یادم باش همین بسه
مهم نیست من کجا رفتم
به این رفتن نمیگنم مرگ
تو آغوش خدا رفتم
تو یادم باش همین بسه
مهم نیست من کجا رفتم
به این رفتن نمیگنم مرگ
تو آغوش خدا رفتم
کنار گریه و آتیش
جلوی مردم اینجا
چه حرفی زیر آواره
چه کابوسی شده دنیا

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین قربانپور تحمل کن