دانلود رایگان آهنگ حسین نیک صفت به بارون زدم

دانلود رایگان آهنگ حسین نیک صفت به بارون زدم

بنام

دانلود آهنگ جدید حسین نیک صفت به نام به بارون زدم

متن ترانه حسین نیک صفت به بارون زدم

یه شبهایی که توی شهر بارون میاد
همه عاشقا باهم قدم میزنن
چه حس عجیبی داره این هوا
همه دارن از پیش من می گذرن
به بارون زدم با تنهاییام
به بارون زدم تا که اروم بشم
می خوام نا که تو عمق این فاصله
یجوری بازم تو خودم گم بشم
به بارون زدم تا فراموش کنم
می گن از دلم یاد تو می بره
اخه هر کی که عطر تو میزنه
منو باز تو اغوش تو میبره
بدون یه چتر زیر این اسمون
کسی جز خدا شاهد ما نبود
تو دستاتو میزاری تو دست اون
منم چشم میبندم روی عشقمون

 

یه شبهایی که توی شهر بارون میاد
همه عاشقا باهم قدم میزنن
چه حس عجیبی داره این هوا
همه دارن از پیش من می گذرن
به بارون زدم با تنهاییام
به بارون زدم تا که اروم بشم
می خوام نا که تو عمق این فاصله
یجوری بازم تو خودم گم بشم
به بارون زدم تا فراموش کنم
می گن از دلم یاد تو می بره
اخه هر کی که عطر تو میزنه
منو باز تو اغوش تو میبره
بدون یه چتر زیر این اسمون
کسی جز خدا شاهد ما نبود
تو دستاتو میزاری تو دست اون
منم چشم میبندم روی عشقمون

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین نیک صفت به بارون زدم

بنام

دانلود آهنگ جدید حسین نیک صفت به نام به بارون زدم

متن ترانه حسین نیک صفت به بارون زدم

یه شبهایی که توی شهر بارون میاد
همه عاشقا باهم قدم میزنن
چه حس عجیبی داره این هوا
همه دارن از پیش من می گذرن
به بارون زدم با تنهاییام
به بارون زدم تا که اروم بشم
می خوام نا که تو عمق این فاصله
یجوری بازم تو خودم گم بشم
به بارون زدم تا فراموش کنم
می گن از دلم یاد تو می بره
اخه هر کی که عطر تو میزنه
منو باز تو اغوش تو میبره
بدون یه چتر زیر این اسمون
کسی جز خدا شاهد ما نبود
تو دستاتو میزاری تو دست اون
منم چشم میبندم روی عشقمون

 

یه شبهایی که توی شهر بارون میاد
همه عاشقا باهم قدم میزنن
چه حس عجیبی داره این هوا
همه دارن از پیش من می گذرن
به بارون زدم با تنهاییام
به بارون زدم تا که اروم بشم
می خوام نا که تو عمق این فاصله
یجوری بازم تو خودم گم بشم
به بارون زدم تا فراموش کنم
می گن از دلم یاد تو می بره
اخه هر کی که عطر تو میزنه
منو باز تو اغوش تو میبره
بدون یه چتر زیر این اسمون
کسی جز خدا شاهد ما نبود
تو دستاتو میزاری تو دست اون
منم چشم میبندم روی عشقمون

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین نیک صفت به بارون زدم