دانلود رایگان آهنگ حسین ژیان خدا

دانلود رایگان آهنگ حسین ژیان خدا

بنام

ترانه : حسین ژیان
آهنگ / تنظیم : کمال صداقت

دانلود آهنگ جدید حسین ژیان به نام خدا

متن ترانه حسین ژیان خدا

 

تا خدا رو دارم هیچ غمی با من نیست

بهتر از این جمله توی ذهن من نیست

تا دلم با اونه خطری با من نیست

حس این آرامش واسه من کم نیست

چه قشنگه اینکه بدونی تو دنیات

یکی هست که باشه مرحم رو دردات

حس خوبی دارم روبه راهم امروز

با تو می سازم من زندگیمو هر روز

در کنار تو خدا غیرممکن ساده ست

واسه پر زدن برای تو دلم آماده ست

وقتی تنها میشم تو هجوم سختی

یکی باشه آروم بگه تو خوشبختی

آره خوشبختم چون که خدا رو دارم

نمیخوام یک لحظه چشم ازش بردارم

حس خوبی دارم

تا خدا رو دارم هیچ غمی با من نیست

بهتر از این جمله توی ذهن من نیست

تا دلم با اونه خطری با من نیست

حس این آرامش واسه من کم نیست

چه قشنگه اینکه بدونی تو دنیات

یکی هست که باشه مرحم رو دردات

حس خوبی دارم روبه راهم امروز

با تو می سازم من زندگیمو هر روز

در کنار تو خدا غیرممکن ساده ست

واسه پر زدن برای تو دلم آماده ست

وقتی تنها میشم تو هجوم سختی

یکی باشه آروم بگه تو خوشبختی

آره خوشبختم چون که خدا رو دارم

نمیخوام یک لحظه چشم ازش بردارم

حس خوبی دارم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین ژیان خدا

بنام

ترانه : حسین ژیان
آهنگ / تنظیم : کمال صداقت

دانلود آهنگ جدید حسین ژیان به نام خدا

متن ترانه حسین ژیان خدا

 

تا خدا رو دارم هیچ غمی با من نیست

بهتر از این جمله توی ذهن من نیست

تا دلم با اونه خطری با من نیست

حس این آرامش واسه من کم نیست

چه قشنگه اینکه بدونی تو دنیات

یکی هست که باشه مرحم رو دردات

حس خوبی دارم روبه راهم امروز

با تو می سازم من زندگیمو هر روز

در کنار تو خدا غیرممکن ساده ست

واسه پر زدن برای تو دلم آماده ست

وقتی تنها میشم تو هجوم سختی

یکی باشه آروم بگه تو خوشبختی

آره خوشبختم چون که خدا رو دارم

نمیخوام یک لحظه چشم ازش بردارم

حس خوبی دارم

تا خدا رو دارم هیچ غمی با من نیست

بهتر از این جمله توی ذهن من نیست

تا دلم با اونه خطری با من نیست

حس این آرامش واسه من کم نیست

چه قشنگه اینکه بدونی تو دنیات

یکی هست که باشه مرحم رو دردات

حس خوبی دارم روبه راهم امروز

با تو می سازم من زندگیمو هر روز

در کنار تو خدا غیرممکن ساده ست

واسه پر زدن برای تو دلم آماده ست

وقتی تنها میشم تو هجوم سختی

یکی باشه آروم بگه تو خوشبختی

آره خوشبختم چون که خدا رو دارم

نمیخوام یک لحظه چشم ازش بردارم

حس خوبی دارم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین ژیان خدا