دانلود رایگان آهنگ حسین ژیان پاشو

دانلود رایگان آهنگ حسین ژیان پاشو

بنام


( آهنگ و ترانه : حسین ژیان / تنظیم : کمال صداقت )

دانلود آهنگ جدید حسین ژیان به نام پاشو

متن ترانه حسین ژیان پاشو

 

تو رو میبینم ، آروم و زیبا
بزار دستت رو ، تو دستم حالا
اگه میبینی ، که خوبه حالم
تو دلیلشی ، با تو خوشحالم
تو رو میخوام عزیزم همین حالا
تو رو میخوام بیا با من این بالا
بیا پرواز من و تو وقتشه حالا
نزدیک من باش و همراه من شو
هیجان منو ببین و پاشو
از خواب سنگین دنیا جدا شو پاشو
خودت میبینی چه حالی داره
نم نم بارون وقتی می باره
دستای گرمت
خیسه دوباره
میدونم اینو
دوست داری آره
حس خوبیه
هوا بهاره
گرمی دنیات
عشق و میاره
تو رو میخوام عزیزم همین حالا
تو رو میخوام بیا با من این بالا
بیا پرواز من و تو وقتشه حالا
نزدیک من باش و همراه من شو
هیجان منو ببین و پاشو
از خواب سنگین دنیا جدا شو پاشو

تو رو میبینم ، آروم و زیبا
بزار دستت رو ، تو دستم حالا
اگه میبینی ، که خوبه حالم
تو دلیلشی ، با تو خوشحالم
تو رو میخوام عزیزم همین حالا
تو رو میخوام بیا با من این بالا
بیا پرواز من و تو وقتشه حالا
نزدیک من باش و همراه من شو
هیجان منو ببین و پاشو
از خواب سنگین دنیا جدا شو پاشو
خودت میبینی چه حالی داره
نم نم بارون وقتی می باره
دستای گرمت
خیسه دوباره
میدونم اینو
دوست داری آره
حس خوبیه
هوا بهاره
گرمی دنیات
عشق و میاره
تو رو میخوام عزیزم همین حالا
تو رو میخوام بیا با من این بالا
بیا پرواز من و تو وقتشه حالا
نزدیک من باش و همراه من شو
هیجان منو ببین و پاشو
از خواب سنگین دنیا جدا شو پاشو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین ژیان پاشو

بنام


( آهنگ و ترانه : حسین ژیان / تنظیم : کمال صداقت )

دانلود آهنگ جدید حسین ژیان به نام پاشو

متن ترانه حسین ژیان پاشو

 

تو رو میبینم ، آروم و زیبا
بزار دستت رو ، تو دستم حالا
اگه میبینی ، که خوبه حالم
تو دلیلشی ، با تو خوشحالم
تو رو میخوام عزیزم همین حالا
تو رو میخوام بیا با من این بالا
بیا پرواز من و تو وقتشه حالا
نزدیک من باش و همراه من شو
هیجان منو ببین و پاشو
از خواب سنگین دنیا جدا شو پاشو
خودت میبینی چه حالی داره
نم نم بارون وقتی می باره
دستای گرمت
خیسه دوباره
میدونم اینو
دوست داری آره
حس خوبیه
هوا بهاره
گرمی دنیات
عشق و میاره
تو رو میخوام عزیزم همین حالا
تو رو میخوام بیا با من این بالا
بیا پرواز من و تو وقتشه حالا
نزدیک من باش و همراه من شو
هیجان منو ببین و پاشو
از خواب سنگین دنیا جدا شو پاشو

تو رو میبینم ، آروم و زیبا
بزار دستت رو ، تو دستم حالا
اگه میبینی ، که خوبه حالم
تو دلیلشی ، با تو خوشحالم
تو رو میخوام عزیزم همین حالا
تو رو میخوام بیا با من این بالا
بیا پرواز من و تو وقتشه حالا
نزدیک من باش و همراه من شو
هیجان منو ببین و پاشو
از خواب سنگین دنیا جدا شو پاشو
خودت میبینی چه حالی داره
نم نم بارون وقتی می باره
دستای گرمت
خیسه دوباره
میدونم اینو
دوست داری آره
حس خوبیه
هوا بهاره
گرمی دنیات
عشق و میاره
تو رو میخوام عزیزم همین حالا
تو رو میخوام بیا با من این بالا
بیا پرواز من و تو وقتشه حالا
نزدیک من باش و همراه من شو
هیجان منو ببین و پاشو
از خواب سنگین دنیا جدا شو پاشو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حسین ژیان پاشو