دانلود رایگان آهنگ حمیدرضا زارعی جدال

دانلود رایگان آهنگ حمیدرضا زارعی جدال

بنام

ترانه و آهنگ : حسن نیک فرجام – تنظیم : سپند الهی

 

دانلود آهنگ جدید حمیدرضا زارعی بنام جدال

 

 

‏‏رفتم منو ببخش نگو موندنونداشت
رفتم و جای پای من توروتوقصه جا گذاشت
و آ ب وآینه روشنی چشای تو
بهونه رفتن من سوژه گریه های تو

دیدم که لایق تو نیست این پنهونی من
گریه بهم امون نداد واسه جدال تن به تن
کوتاهی من و ببخش اگه یه وقت ازردمت
می دونی که تمام عمرهمیشه کم اوردمت
تمام روز نگاه من به تو خیره بود
به اون نگاه منتظر که آسمونش تیره بود
انگار که بغض منو تو تقدیر عاشقانه بود
بعد همه دلتنگی ها گریه فقط بهانه بود

این زندگی به عشق تو دیگه تمومی نداره
چترمنویادت نره وقتی که بارون می باره

 

متن ترانه آهنگ حمیدرضا زارعی بنام جدال

 

 

‏‏رفتم منو ببخش نگو طاقت موندنونداشت
رفتم و جای پای من توروتوقصه جا گذاشت
چراغ و آ ب وآینه روشنی چشای تو
بهونه رفتن من سوژه گریه های تو

دیدم که لایق تو نیست این بعض پنهونی من
گریه بهم امون نداد واسه جدال تن به تن
کوتاهی من و ببخش اگه یه وقت ازردمت
می دونی که تمام عمرهمیشه کم اوردمت
تمام روز نگاه من به چشای تو خیره بود
به اون نگاه منتظر که آسمونش تیره بود
انگار که بغض منو تو تقدیر عاشقانه بود
بعد همه دلتنگی ها گریه فقط بهانه بود

این زندگی به عشق تو دیگه تمومی نداره
چترمنویادت نره وقتی که بارون می باره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حمیدرضا زارعی جدال

بنام

ترانه و آهنگ : حسن نیک فرجام – تنظیم : سپند الهی

 

دانلود آهنگ جدید حمیدرضا زارعی بنام جدال

 

 

‏‏رفتم منو ببخش نگو موندنونداشت
رفتم و جای پای من توروتوقصه جا گذاشت
و آ ب وآینه روشنی چشای تو
بهونه رفتن من سوژه گریه های تو

دیدم که لایق تو نیست این پنهونی من
گریه بهم امون نداد واسه جدال تن به تن
کوتاهی من و ببخش اگه یه وقت ازردمت
می دونی که تمام عمرهمیشه کم اوردمت
تمام روز نگاه من به تو خیره بود
به اون نگاه منتظر که آسمونش تیره بود
انگار که بغض منو تو تقدیر عاشقانه بود
بعد همه دلتنگی ها گریه فقط بهانه بود

این زندگی به عشق تو دیگه تمومی نداره
چترمنویادت نره وقتی که بارون می باره

 

متن ترانه آهنگ حمیدرضا زارعی بنام جدال

 

 

‏‏رفتم منو ببخش نگو طاقت موندنونداشت
رفتم و جای پای من توروتوقصه جا گذاشت
چراغ و آ ب وآینه روشنی چشای تو
بهونه رفتن من سوژه گریه های تو

دیدم که لایق تو نیست این بعض پنهونی من
گریه بهم امون نداد واسه جدال تن به تن
کوتاهی من و ببخش اگه یه وقت ازردمت
می دونی که تمام عمرهمیشه کم اوردمت
تمام روز نگاه من به چشای تو خیره بود
به اون نگاه منتظر که آسمونش تیره بود
انگار که بغض منو تو تقدیر عاشقانه بود
بعد همه دلتنگی ها گریه فقط بهانه بود

این زندگی به عشق تو دیگه تمومی نداره
چترمنویادت نره وقتی که بارون می باره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حمیدرضا زارعی جدال

دانلود زاپیا برای کامپیوتر