دانلود رایگان آهنگ حمیدرضا علیخانی میرم

دانلود رایگان آهنگ حمیدرضا علیخانی میرم

بنام


تنظیم : امین کاوه – ترانه و ملودی : امید تات – کاور: حمید حکیم

دانلود آهنگ جدید حمیدرضا علیخانی بنام میرم

بد حالی داره بهم دست میده ، تهدیده این عشق از دست میره
آره قلبم به داشتنت دچاره ، درگیرته این بیچاره
تند و تند و تندتر میزنه ، آخه وابستت شده ناچاره
اصلا من میرم میرم ، حرفهام و به تنهایی میگم
عاشقتم همه فهمیدن ، گوش کن من بهت چی میگم
اصلا من میرم میرم ، حرفهام و به تنهایی میگم
عاشقتم همه فهمیدن ، گوش کن من بهت چی میگم
مـــیــــرم
***
سر میره دلم از عشق لبریزه ، چون با تو فقط به عشق تن میده
آره قلبم به داشتنت دچاره ، درگیرته این بیچاره
تند و تند و تندتر میزنه ، آخه وابستت شده ناچاره
اصلا من میرم میرم ، حرفهام و به تنهایی میگم
عاشقتم همه فهمیدن ، گوش کن من بهت چی میگم
اصلا من میرم میرم ، حرفهام و به تنهایی میگم
عاشقتم همه فهمیدن ، گوش کن من بهت چی میگم
مـــیــــرم

دانلود آهنگ جدید حمیدرضا علیخانی بنام میرم

بد حالی داره بهم دست میده ، تهدیده این عشق از دست میره
آره قلبم به داشتنت دچاره ، درگیرته این بیچاره
تند و تند و تندتر میزنه ، آخه وابستت شده ناچاره
اصلا من میرم میرم ، حرفهام و به تنهایی میگم
عاشقتم همه فهمیدن ، گوش کن من بهت چی میگم
اصلا من میرم میرم ، حرفهام و به تنهایی میگم
عاشقتم همه فهمیدن ، گوش کن من بهت چی میگم
مـــیــــرم
***
سر میره دلم از عشق لبریزه ، چون با تو فقط به عشق تن میده
آره قلبم به داشتنت دچاره ، درگیرته این بیچاره
تند و تند و تندتر میزنه ، آخه وابستت شده ناچاره
اصلا من میرم میرم ، حرفهام و به تنهایی میگم
عاشقتم همه فهمیدن ، گوش کن من بهت چی میگم
اصلا من میرم میرم ، حرفهام و به تنهایی میگم
عاشقتم همه فهمیدن ، گوش کن من بهت چی میگم
مـــیــــرم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حمیدرضا علیخانی میرم

بنام


تنظیم : امین کاوه – ترانه و ملودی : امید تات – کاور: حمید حکیم

دانلود آهنگ جدید حمیدرضا علیخانی بنام میرم

بد حالی داره بهم دست میده ، تهدیده این عشق از دست میره
آره قلبم به داشتنت دچاره ، درگیرته این بیچاره
تند و تند و تندتر میزنه ، آخه وابستت شده ناچاره
اصلا من میرم میرم ، حرفهام و به تنهایی میگم
عاشقتم همه فهمیدن ، گوش کن من بهت چی میگم
اصلا من میرم میرم ، حرفهام و به تنهایی میگم
عاشقتم همه فهمیدن ، گوش کن من بهت چی میگم
مـــیــــرم
***
سر میره دلم از عشق لبریزه ، چون با تو فقط به عشق تن میده
آره قلبم به داشتنت دچاره ، درگیرته این بیچاره
تند و تند و تندتر میزنه ، آخه وابستت شده ناچاره
اصلا من میرم میرم ، حرفهام و به تنهایی میگم
عاشقتم همه فهمیدن ، گوش کن من بهت چی میگم
اصلا من میرم میرم ، حرفهام و به تنهایی میگم
عاشقتم همه فهمیدن ، گوش کن من بهت چی میگم
مـــیــــرم

دانلود آهنگ جدید حمیدرضا علیخانی بنام میرم

بد حالی داره بهم دست میده ، تهدیده این عشق از دست میره
آره قلبم به داشتنت دچاره ، درگیرته این بیچاره
تند و تند و تندتر میزنه ، آخه وابستت شده ناچاره
اصلا من میرم میرم ، حرفهام و به تنهایی میگم
عاشقتم همه فهمیدن ، گوش کن من بهت چی میگم
اصلا من میرم میرم ، حرفهام و به تنهایی میگم
عاشقتم همه فهمیدن ، گوش کن من بهت چی میگم
مـــیــــرم
***
سر میره دلم از عشق لبریزه ، چون با تو فقط به عشق تن میده
آره قلبم به داشتنت دچاره ، درگیرته این بیچاره
تند و تند و تندتر میزنه ، آخه وابستت شده ناچاره
اصلا من میرم میرم ، حرفهام و به تنهایی میگم
عاشقتم همه فهمیدن ، گوش کن من بهت چی میگم
اصلا من میرم میرم ، حرفهام و به تنهایی میگم
عاشقتم همه فهمیدن ، گوش کن من بهت چی میگم
مـــیــــرم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حمیدرضا علیخانی میرم

شهرداری