دانلود رایگان آهنگ حمید خالویی یلدا

دانلود رایگان آهنگ حمید خالویی یلدا

بنام

ترانه سرا : علیرضا رفیعی راد
آهنگساز : امیر قیاسی
گیتار : کیان دارات
میکس و مسترینگ : نوید صالحی زاده

telegram.me/hamidkhalooei
Instagram : Hamid.Khalooei

دانلود آهنگ جدید حمید خالویی به نام یلدا

متن ترانه حمید خالویی یلدا

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حمید خالویی یلدا

بنام

ترانه سرا : علیرضا رفیعی راد
آهنگساز : امیر قیاسی
گیتار : کیان دارات
میکس و مسترینگ : نوید صالحی زاده

telegram.me/hamidkhalooei
Instagram : Hamid.Khalooei

دانلود آهنگ جدید حمید خالویی به نام یلدا

متن ترانه حمید خالویی یلدا

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

کنار تو یه ثانیه بیشتر عجب لذتی

داره یلدای من بلند شب اسم

گیسوی تو چقدر فوق العادست

دنیای من هوا سرد اما دلم گرم

دل تماشای لبخند جذاب تو بگیر

دستمو حس کنم پیشمی تا اروم

بشه این قلب بیتاب تو

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حمید خالویی یلدا