دانلود رایگان آهنگ حمید فیروزدهقان تنهام میزاری

دانلود رایگان آهنگ حمید فیروزدهقان تنهام میزاری

بنام

آهنگ و ترانه : حمید فیروزدهقان – تنظیم : علی دینه

دانلود آهنگ جدید حمید فیروزدهقان به نام تنهام میزاری

 

تو مثل یه حسرت تو وجودم میمونی
تومثل یه اتفاقی که هرگز نمی یوفتی
مثل یک باور غلط تو وجودم جا گرفتی
مثل یک کابوس تلخ منو فرا گرفتی

وقتی همین جوری میشی عاشق
وقتی همین جوری دوستم داری
یه روز میاد که تنهام میرزای(۲)

همین جوری میگی عاشقم
همین جوری میگی دوست دارم
یادت رفته تمومه حرفاتو
یه روز گفتی هیچ وقت تنهات نمیزارم(۲)
وقتی همین جوری میشی عاشق
وقتی همین جوری دوستم داری ی
یه روز میاد که تنها م میزاری(۲)

وقتی همین جوری میشی عاشق
وقتی همین جوری دوستم داری
یه روز میاد توهم تنهام میزازی
یه روزی توهم میری تنهام میزاری

تو مثل یه حسرت تو وجودم میمونی
تومثل یه اتفاقی که هرگز نمی یوفتی
مثل یک باور غلط تو وجودم جا گرفتی
مثل یک کابوس تلخ منو فرا گرفتی

وقتی همین جوری میشی عاشق
وقتی همین جوری دوستم داری
یه روز میاد که تنهام میرزای(۲)

همین جوری میگی عاشقم
همین جوری میگی دوست دارم
یادت رفته تمومه حرفاتو
یه روز گفتی هیچ وقت تنهات نمیزارم(۲)
وقتی همین جوری میشی عاشق
وقتی همین جوری دوستم داری ی
یه روز میاد که تنها م میزاری(۲)

وقتی همین جوری میشی عاشق
وقتی همین جوری دوستم داری
یه روز میاد توهم تنهام میزازی
یه روزی توهم میری تنهام میزاری

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حمید فیروزدهقان تنهام میزاری

بنام

آهنگ و ترانه : حمید فیروزدهقان – تنظیم : علی دینه

دانلود آهنگ جدید حمید فیروزدهقان به نام تنهام میزاری

 

تو مثل یه حسرت تو وجودم میمونی
تومثل یه اتفاقی که هرگز نمی یوفتی
مثل یک باور غلط تو وجودم جا گرفتی
مثل یک کابوس تلخ منو فرا گرفتی

وقتی همین جوری میشی عاشق
وقتی همین جوری دوستم داری
یه روز میاد که تنهام میرزای(۲)

همین جوری میگی عاشقم
همین جوری میگی دوست دارم
یادت رفته تمومه حرفاتو
یه روز گفتی هیچ وقت تنهات نمیزارم(۲)
وقتی همین جوری میشی عاشق
وقتی همین جوری دوستم داری ی
یه روز میاد که تنها م میزاری(۲)

وقتی همین جوری میشی عاشق
وقتی همین جوری دوستم داری
یه روز میاد توهم تنهام میزازی
یه روزی توهم میری تنهام میزاری

تو مثل یه حسرت تو وجودم میمونی
تومثل یه اتفاقی که هرگز نمی یوفتی
مثل یک باور غلط تو وجودم جا گرفتی
مثل یک کابوس تلخ منو فرا گرفتی

وقتی همین جوری میشی عاشق
وقتی همین جوری دوستم داری
یه روز میاد که تنهام میرزای(۲)

همین جوری میگی عاشقم
همین جوری میگی دوست دارم
یادت رفته تمومه حرفاتو
یه روز گفتی هیچ وقت تنهات نمیزارم(۲)
وقتی همین جوری میشی عاشق
وقتی همین جوری دوستم داری ی
یه روز میاد که تنها م میزاری(۲)

وقتی همین جوری میشی عاشق
وقتی همین جوری دوستم داری
یه روز میاد توهم تنهام میزازی
یه روزی توهم میری تنهام میزاری

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حمید فیروزدهقان تنهام میزاری