دانلود رایگان آهنگ حمید کریمیان برگرد

دانلود رایگان آهنگ حمید کریمیان برگرد

بنام

ترانه و آهنگ : نوید بهبودی

دانلود آهنگ جدید حمید کریمیان به نام برگرد

متن ترانه حمید کریمیان برگرد

 

دلگیرمو بی تو حالم خرابه
نبودت برام بدجور عذابه
تو نیستی من میخوام دنیا نباشه
که بودنت سرابه

دشمنی با دلم که میخوای جدا شی
حق داری بری کنارم نباشی
تصمیمت و عوض کن بیا برگرد
دق میکنم نباشی

پشیمونت میکنم برگرد
تو رو عاشق میکنم برگرد
دل کندی و بری که چی شه
بیا و برگرد
همه جارو میگردم پیدا شی
چرا دوست داری بری تنها شی
ابری چشمام از رفتن تو
کاشکی پیدا شی

عکسات رو در و دیوار خونست
چطور یادم بره چشماتو
این همه خاطره از تو دارم
که یادم میاره حرفاتو
عطرت جا مونده رو تن خونه
خیالت از سرم نمیره انگار
نمیدونی چه کردی با من
داره میمیره دلم انگار

 

دلگیرمو بی تو حالم خرابه
نبودت برام بدجور عذابه
تو نیستی من میخوام دنیا نباشه
که بودنت سرابه

دشمنی با دلم که میخوای جدا شی
حق داری بری کنارم نباشی
تصمیمت و عوض کن بیا برگرد
دق میکنم نباشی

پشیمونت میکنم برگرد
تو رو عاشق میکنم برگرد
دل کندی و بری که چی شه
بیا و برگرد
همه جارو میگردم پیدا شی
چرا دوست داری بری تنها شی
ابری چشمام از رفتن تو
کاشکی پیدا شی

عکسات رو در و دیوار خونست
چطور یادم بره چشماتو
این همه خاطره از تو دارم
که یادم میاره حرفاتو
عطرت جا مونده رو تن خونه
خیالت از سرم نمیره انگار
نمیدونی چه کردی با من
داره میمیره دلم انگار

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حمید کریمیان برگرد

بنام

ترانه و آهنگ : نوید بهبودی

دانلود آهنگ جدید حمید کریمیان به نام برگرد

متن ترانه حمید کریمیان برگرد

 

دلگیرمو بی تو حالم خرابه
نبودت برام بدجور عذابه
تو نیستی من میخوام دنیا نباشه
که بودنت سرابه

دشمنی با دلم که میخوای جدا شی
حق داری بری کنارم نباشی
تصمیمت و عوض کن بیا برگرد
دق میکنم نباشی

پشیمونت میکنم برگرد
تو رو عاشق میکنم برگرد
دل کندی و بری که چی شه
بیا و برگرد
همه جارو میگردم پیدا شی
چرا دوست داری بری تنها شی
ابری چشمام از رفتن تو
کاشکی پیدا شی

عکسات رو در و دیوار خونست
چطور یادم بره چشماتو
این همه خاطره از تو دارم
که یادم میاره حرفاتو
عطرت جا مونده رو تن خونه
خیالت از سرم نمیره انگار
نمیدونی چه کردی با من
داره میمیره دلم انگار

 

دلگیرمو بی تو حالم خرابه
نبودت برام بدجور عذابه
تو نیستی من میخوام دنیا نباشه
که بودنت سرابه

دشمنی با دلم که میخوای جدا شی
حق داری بری کنارم نباشی
تصمیمت و عوض کن بیا برگرد
دق میکنم نباشی

پشیمونت میکنم برگرد
تو رو عاشق میکنم برگرد
دل کندی و بری که چی شه
بیا و برگرد
همه جارو میگردم پیدا شی
چرا دوست داری بری تنها شی
ابری چشمام از رفتن تو
کاشکی پیدا شی

عکسات رو در و دیوار خونست
چطور یادم بره چشماتو
این همه خاطره از تو دارم
که یادم میاره حرفاتو
عطرت جا مونده رو تن خونه
خیالت از سرم نمیره انگار
نمیدونی چه کردی با من
داره میمیره دلم انگار

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ حمید کریمیان برگرد