دانلود رایگان آهنگ رامین محمودی نگام کن

دانلود رایگان آهنگ رامین محمودی نگام کن

بنام

دانلود آهنگ جدید رامین محمودی به نام نگام کن

متن ترانه رامین محمودی نگام کن

تو عزیزی تو یه ماهی تو نجیبی تو چه پاکی
واسه این دل خسته تکه گاهی توی تنها که برام جون پناهی
باتو زندگیمو از سر میگیریم
سر بزارم رو شوناهتو بمیریم
باتو زندگیمو از سر میگیریم
سر بزارم رو شوناهتو بمیریم
بی بهونه عزیزم دوست دارم
واسه حرف های دلم تورو دارم
توی قلبم عزیزم جای توه
جای من عاشق چشمای توه
چی مشه عاشقونه نگام کنی
تو نباشی من کم میارم
بیا دستات رو توی دستام بزارم
باتو زندگیمو از سر میگیریم
سر بزارم رو شوناهتو بمیریم
باتو زندگیمو از سر میگیریم
سر بزارم رو شوناهتو بمیریم
تو عزیزی تو یه ماهی تو نجیبی تو چه پاکی
واسه این دل خسته تکه گاهی توی تنها که برام جون پناهی
باتو زندگیمو از سر میگیریم
سر بزارم رو شوناهتو بمیریم
باتو زندگیمو از سر میگیریم
سر بزارم رو شوناهتو بمیریم
بی بهونه عزیزم دوست دارم
واسه حرف های دلم تورو دارم
توی قلبم عزیزم جای توه
جای من عاشق چشمای توه
چی مشه عاشقونه نگام کنی
تو نباشی من کم میارم
بیا دستات رو توی دستام بزارم
باتو زندگیمو از سر میگیریم
سر بزارم رو شوناهتو بمیریم
باتو زندگیمو از سر میگیریم
سر بزارم رو شوناهتو بمیریم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رامین محمودی نگام کن

بنام

دانلود آهنگ جدید رامین محمودی به نام نگام کن

متن ترانه رامین محمودی نگام کن

تو عزیزی تو یه ماهی تو نجیبی تو چه پاکی
واسه این دل خسته تکه گاهی توی تنها که برام جون پناهی
باتو زندگیمو از سر میگیریم
سر بزارم رو شوناهتو بمیریم
باتو زندگیمو از سر میگیریم
سر بزارم رو شوناهتو بمیریم
بی بهونه عزیزم دوست دارم
واسه حرف های دلم تورو دارم
توی قلبم عزیزم جای توه
جای من عاشق چشمای توه
چی مشه عاشقونه نگام کنی
تو نباشی من کم میارم
بیا دستات رو توی دستام بزارم
باتو زندگیمو از سر میگیریم
سر بزارم رو شوناهتو بمیریم
باتو زندگیمو از سر میگیریم
سر بزارم رو شوناهتو بمیریم
تو عزیزی تو یه ماهی تو نجیبی تو چه پاکی
واسه این دل خسته تکه گاهی توی تنها که برام جون پناهی
باتو زندگیمو از سر میگیریم
سر بزارم رو شوناهتو بمیریم
باتو زندگیمو از سر میگیریم
سر بزارم رو شوناهتو بمیریم
بی بهونه عزیزم دوست دارم
واسه حرف های دلم تورو دارم
توی قلبم عزیزم جای توه
جای من عاشق چشمای توه
چی مشه عاشقونه نگام کنی
تو نباشی من کم میارم
بیا دستات رو توی دستام بزارم
باتو زندگیمو از سر میگیریم
سر بزارم رو شوناهتو بمیریم
باتو زندگیمو از سر میگیریم
سر بزارم رو شوناهتو بمیریم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رامین محمودی نگام کن