دانلود رایگان آهنگ رسول بهرامی خاطره ها

دانلود رایگان آهنگ رسول بهرامی خاطره ها

بنام

ترانه و آهنگ : رسول بهرامی – تنظیم : رضا احمدی

دانلود آهنگ جدید رسول بهرامی به نام خاطره ها

متن ترانه رسول بهرامی خاطره ها

 

تو خود عشقی واسه این دله دیوونه
هنوزم اون نگاهت یادم میمونه
با خیالت تو این سکوت تنهایی
دوباره حس خوبیت جون میگیره
خاطره های عاشقونه زیر بارون یادم میمونه
صدای خش خشه برگای خشک یادم میمونه
تو رو دوست دارم ببین که دلم بی تو میگیره
تا تو نیایی دل من آروم نداره
تو رو دوست دارم ببین که دلم بی تو میگیره
تا تو نیایی دل من آروم نداره

تو خود عشقی واسه این دله دیوونه
هنوزم اون نگاهت یادم میمونه
با خیالت تو این سکوت تنهایی
دوباره حس خوبیت جون میگیره
خاطره های عاشقونه زیر بارون یادم میمونه
صدای خش خشه برگای خشک یادم میمونه
تو رو دوست دارم ببین که دلم بی تو میگیره
تا تو نیایی دل من آروم نداره
تو رو دوست دارم ببین که دلم بی تو میگیره
تا تو نیایی دل من آروم نداره

تو خود عشقی واسه این دله دیوونه
هنوزم اون نگاهت یادم میمونه
با خیالت تو این سکوت تنهایی
دوباره حس خوبیت جون میگیره
خاطره های عاشقونه زیر بارون یادم میمونه
صدای خش خشه برگای خشک یادم میمونه
تو رو دوست دارم ببین که دلم بی تو میگیره
تا تو نیایی دل من آروم نداره
تو رو دوست دارم ببین که دلم بی تو میگیره
تا تو نیایی دل من آروم نداره

تو خود عشقی واسه این دله دیوونه
هنوزم اون نگاهت یادم میمونه
با خیالت تو این سکوت تنهایی
دوباره حس خوبیت جون میگیره
خاطره های عاشقونه زیر بارون یادم میمونه
صدای خش خشه برگای خشک یادم میمونه
تو رو دوست دارم ببین که دلم بی تو میگیره
تا تو نیایی دل من آروم نداره
تو رو دوست دارم ببین که دلم بی تو میگیره
تا تو نیایی دل من آروم نداره

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رسول بهرامی خاطره ها

بنام

ترانه و آهنگ : رسول بهرامی – تنظیم : رضا احمدی

دانلود آهنگ جدید رسول بهرامی به نام خاطره ها

متن ترانه رسول بهرامی خاطره ها

 

تو خود عشقی واسه این دله دیوونه
هنوزم اون نگاهت یادم میمونه
با خیالت تو این سکوت تنهایی
دوباره حس خوبیت جون میگیره
خاطره های عاشقونه زیر بارون یادم میمونه
صدای خش خشه برگای خشک یادم میمونه
تو رو دوست دارم ببین که دلم بی تو میگیره
تا تو نیایی دل من آروم نداره
تو رو دوست دارم ببین که دلم بی تو میگیره
تا تو نیایی دل من آروم نداره

تو خود عشقی واسه این دله دیوونه
هنوزم اون نگاهت یادم میمونه
با خیالت تو این سکوت تنهایی
دوباره حس خوبیت جون میگیره
خاطره های عاشقونه زیر بارون یادم میمونه
صدای خش خشه برگای خشک یادم میمونه
تو رو دوست دارم ببین که دلم بی تو میگیره
تا تو نیایی دل من آروم نداره
تو رو دوست دارم ببین که دلم بی تو میگیره
تا تو نیایی دل من آروم نداره

تو خود عشقی واسه این دله دیوونه
هنوزم اون نگاهت یادم میمونه
با خیالت تو این سکوت تنهایی
دوباره حس خوبیت جون میگیره
خاطره های عاشقونه زیر بارون یادم میمونه
صدای خش خشه برگای خشک یادم میمونه
تو رو دوست دارم ببین که دلم بی تو میگیره
تا تو نیایی دل من آروم نداره
تو رو دوست دارم ببین که دلم بی تو میگیره
تا تو نیایی دل من آروم نداره

تو خود عشقی واسه این دله دیوونه
هنوزم اون نگاهت یادم میمونه
با خیالت تو این سکوت تنهایی
دوباره حس خوبیت جون میگیره
خاطره های عاشقونه زیر بارون یادم میمونه
صدای خش خشه برگای خشک یادم میمونه
تو رو دوست دارم ببین که دلم بی تو میگیره
تا تو نیایی دل من آروم نداره
تو رو دوست دارم ببین که دلم بی تو میگیره
تا تو نیایی دل من آروم نداره

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رسول بهرامی خاطره ها