دانلود رایگان آهنگ رضا آرتو بغض

دانلود رایگان آهنگ رضا آرتو بغض

بنام

دانلود آهنگ جدید رضا آرتو به نام بغض

متن ترکی
سَنِیْچون آغْلِیْسان
مَنیم جَوانِغِم گِتْدی
مَنیم تووکْ لَریم آغاردی
من زندگیمی اووتووزْدوووم
سَنِیْچون آغْلِیْسان
هامیَّه دِنِن شاد اُخُمیاجیام
دِنِن بُغضوومی سَنَ مَدْیوونام
گِ خوش اُل

متن رپ
کجا داری میری خانوم منو یادت
عشق و عاشقیمون چی شد از یادت رفت؟
دیگ بریدما بخدا له شد غرورم
همه بهم رسیدن و درحال عبورن
خوبی کردم بهت بدی شد جوابم
معرفتو گذاشتم بیشتر از توانم
قلبمو شکست خدا این حقم نبود
نابود شد جوونیمو دید بسته ش نبود
منکه هرچی داشتمو هی ریختم ب پات
توی اوج سرما هم ک من سوختم برات
چشمم روشن منو بردی از یاد
اون روزای خوبو چجوری دادی برباد
وقتی شبا تا صبح بیاد تو اشک میریختم
توهم با رقیبم میزدی لبخند ب ریشم

متن پاپ
من عاشق تو نگاه تو اسیرم
او نباشی من از این زندکی سیرم
ای فرشته ی زمین برام دعا کن
خدای عاشقارو برام صدا کن
تو همونی ک تو خنده هام شریکی
توی درد و غصه هام واسم طبیبی
توهمون رؤیای پاکی ک توی شبهای من بود
تو ی قطره از خدایی
متن رپ
تموم زندگیم بودی خودت میدونی اینارو
واسه یبارم شده گوش بده حرفامو
ی عمر زندگیت بودم حالا اونه زندگیت
منو ول کردی با اون میری پی خوشیت
بهت گفتم نرو بری بد پیر میشم
سَنَ کِ هِچ من دنیای ترک اِدمِشم
عصبی شدم حالا خط روی دیوار میکشم
تو ناز اونو من ناز سیگار میکشم
یادته میگفتی تا اخرش میمونم باهات
توی اوج نداریاتم میاد پام ب پات
یادته میگفتی عشقمون خیلی خاصه حالا بزا برو خدا این تقدیرو خاسه
شروع رابطتون پایان رابطه ماست
باید با اب طلا نوشت از ماس ک بر ماس
متن پاپ
تو از اسمونو اما پا روی زمین میزاری
ی دل شب زده مونده تویه صبح بی قراری
تو واسم دنیای عشقی تو تموم لحظههامی
تازه میشه روح و جونم وقتی ک تو پاب پامی
از خدا میخام همیشه ک کنارتو بمونم
عشق من باش پروانه میشم تا کنار توبسوزم
وقتی چشمات گریه میکرد ارزوم بود ک بمیرم
کاشکی بودم کنارت ای گل تاک دستاتو بگیرم
تو ی قطره از خدایی

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رضا آرتو بغض

بنام

دانلود آهنگ جدید رضا آرتو به نام بغض

متن ترکی
سَنِیْچون آغْلِیْسان
مَنیم جَوانِغِم گِتْدی
مَنیم تووکْ لَریم آغاردی
من زندگیمی اووتووزْدوووم
سَنِیْچون آغْلِیْسان
هامیَّه دِنِن شاد اُخُمیاجیام
دِنِن بُغضوومی سَنَ مَدْیوونام
گِ خوش اُل

متن رپ
کجا داری میری خانوم منو یادت
عشق و عاشقیمون چی شد از یادت رفت؟
دیگ بریدما بخدا له شد غرورم
همه بهم رسیدن و درحال عبورن
خوبی کردم بهت بدی شد جوابم
معرفتو گذاشتم بیشتر از توانم
قلبمو شکست خدا این حقم نبود
نابود شد جوونیمو دید بسته ش نبود
منکه هرچی داشتمو هی ریختم ب پات
توی اوج سرما هم ک من سوختم برات
چشمم روشن منو بردی از یاد
اون روزای خوبو چجوری دادی برباد
وقتی شبا تا صبح بیاد تو اشک میریختم
توهم با رقیبم میزدی لبخند ب ریشم

متن پاپ
من عاشق تو نگاه تو اسیرم
او نباشی من از این زندکی سیرم
ای فرشته ی زمین برام دعا کن
خدای عاشقارو برام صدا کن
تو همونی ک تو خنده هام شریکی
توی درد و غصه هام واسم طبیبی
توهمون رؤیای پاکی ک توی شبهای من بود
تو ی قطره از خدایی
متن رپ
تموم زندگیم بودی خودت میدونی اینارو
واسه یبارم شده گوش بده حرفامو
ی عمر زندگیت بودم حالا اونه زندگیت
منو ول کردی با اون میری پی خوشیت
بهت گفتم نرو بری بد پیر میشم
سَنَ کِ هِچ من دنیای ترک اِدمِشم
عصبی شدم حالا خط روی دیوار میکشم
تو ناز اونو من ناز سیگار میکشم
یادته میگفتی تا اخرش میمونم باهات
توی اوج نداریاتم میاد پام ب پات
یادته میگفتی عشقمون خیلی خاصه حالا بزا برو خدا این تقدیرو خاسه
شروع رابطتون پایان رابطه ماست
باید با اب طلا نوشت از ماس ک بر ماس
متن پاپ
تو از اسمونو اما پا روی زمین میزاری
ی دل شب زده مونده تویه صبح بی قراری
تو واسم دنیای عشقی تو تموم لحظههامی
تازه میشه روح و جونم وقتی ک تو پاب پامی
از خدا میخام همیشه ک کنارتو بمونم
عشق من باش پروانه میشم تا کنار توبسوزم
وقتی چشمات گریه میکرد ارزوم بود ک بمیرم
کاشکی بودم کنارت ای گل تاک دستاتو بگیرم
تو ی قطره از خدایی

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رضا آرتو بغض