دانلود رایگان آهنگ رضا استادی دلواپس

دانلود رایگان آهنگ رضا استادی دلواپس

بنام

دانلود آهنگ جدید رضا استادی به نام دلواپس

متن ترانه رضا استادی دلواپس

دلواپسم

تورو میبینم ، میلرزه دل و دستم

نمی تونم چشم از چشم تو بردارم

تو اگه جای من بودی میفهمیدی

که چرا صدبار هی میگم دوست دارم

دلواپسم ، ندونی هستی تو همه کسم

دلواپسم ، آخه ، بنده به تو نفسم

روز و شبم ، شده ترس نبود تو

به خدا قسم ، واسه تو دلواپسم

اگه تو قلبت تو جایی واسم داری

حس تو اینه که تو هم دوسم داری

اگه میفهمی حال من عاشق رو

واسه یکبار بگو تنهام نمیزاری

دلواپسم

تورو میبینم ، میلرزه دل و دستم

نمی تونم چشم از چشم تو بردارم

تو اگه جای من بودی میفهمیدی

که چرا صدبار هی میگم دوست دارم

دلواپسم ، ندونی هستی تو همه کسم

دلواپسم ، آخه ، بنده به تو نفسم

روز و شبم ، شده ترس نبود تو

به خدا قسم ، واسه تو دلواپسم

اگه تو قلبت تو جایی واسم داری

حس تو اینه که تو هم دوسم داری

اگه میفهمی حال من عاشق رو

واسه یکبار بگو تنهام نمیزاری

دلواپسم

تورو میبینم ، میلرزه دل و دستم

نمی تونم چشم از چشم تو بردارم

تو اگه جای من بودی میفهمیدی

که چرا صدبار هی میگم دوست دارم

دلواپسم ، ندونی هستی تو همه کسم

دلواپسم ، آخه ، بنده به تو نفسم

روز و شبم ، شده ترس نبود تو

به خدا قسم ، واسه تو دلواپسم

اگه تو قلبت تو جایی واسم داری

حس تو اینه که تو هم دوسم داری

اگه میفهمی حال من عاشق رو

واسه یکبار بگو تنهام نمیزاری

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رضا استادی دلواپس

بنام

دانلود آهنگ جدید رضا استادی به نام دلواپس

متن ترانه رضا استادی دلواپس

دلواپسم

تورو میبینم ، میلرزه دل و دستم

نمی تونم چشم از چشم تو بردارم

تو اگه جای من بودی میفهمیدی

که چرا صدبار هی میگم دوست دارم

دلواپسم ، ندونی هستی تو همه کسم

دلواپسم ، آخه ، بنده به تو نفسم

روز و شبم ، شده ترس نبود تو

به خدا قسم ، واسه تو دلواپسم

اگه تو قلبت تو جایی واسم داری

حس تو اینه که تو هم دوسم داری

اگه میفهمی حال من عاشق رو

واسه یکبار بگو تنهام نمیزاری

دلواپسم

تورو میبینم ، میلرزه دل و دستم

نمی تونم چشم از چشم تو بردارم

تو اگه جای من بودی میفهمیدی

که چرا صدبار هی میگم دوست دارم

دلواپسم ، ندونی هستی تو همه کسم

دلواپسم ، آخه ، بنده به تو نفسم

روز و شبم ، شده ترس نبود تو

به خدا قسم ، واسه تو دلواپسم

اگه تو قلبت تو جایی واسم داری

حس تو اینه که تو هم دوسم داری

اگه میفهمی حال من عاشق رو

واسه یکبار بگو تنهام نمیزاری

دلواپسم

تورو میبینم ، میلرزه دل و دستم

نمی تونم چشم از چشم تو بردارم

تو اگه جای من بودی میفهمیدی

که چرا صدبار هی میگم دوست دارم

دلواپسم ، ندونی هستی تو همه کسم

دلواپسم ، آخه ، بنده به تو نفسم

روز و شبم ، شده ترس نبود تو

به خدا قسم ، واسه تو دلواپسم

اگه تو قلبت تو جایی واسم داری

حس تو اینه که تو هم دوسم داری

اگه میفهمی حال من عاشق رو

واسه یکبار بگو تنهام نمیزاری

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رضا استادی دلواپس