دانلود رایگان آهنگ رضا سوری یکی بود یکی نبود

دانلود رایگان آهنگ رضا سوری یکی بود یکی نبود

بنام


ترانه سرا :محسن زمانیان – ملودی وتنظیم:رضا سوری
تهیه شده در استودیو پلی بک

دانلود آهنگ جدید رضا سوری به نام یکی بود یکی نبود

متن ترانه رضا سوری یکی بود یکی نبود

کسی نیست اما شروعش یکی بود یکی نبودش
همه جای دل قلبم رد پاهای تو مونده
تو زدی زیر قرارا میزنی پای تقدیر
تو مغصری عزیزم هیچ کسی نداره تقصیر
حالا که رسم دل تو یکی بود یکی نبوده
تو انقدر خراموش جون کی عاشق کی بوده
حالا که رسم دل تو یکی بود یکی نبوده
تو انقدر خراموش جون کی عاشق کی بوده
همه میگن خوش به حالش که لباش خیلی میخنده
خنده هام طبیعی نیست غم منو دیونه کرده
مثل اتیش سوزوندی شیشه بودم شکوندی
عشق بزرگ ترین گناهه هی به هم دورغ میگفتیم
حالا که رسم دل تو یکی بود یکی نبوده
تو انقدر خراموش جون کی عاشق کی بوده
حالا که رسم دل تو یکی بود یکی نبوده
تو انقدر خراموش جون کی عاشق کی بوده
حالا که رسم دل تو یکی بود یکی نبوده
تو انقدر خراموش جون کی عاشق کی بوده
همه میگن خوش به حالش که لباش خیلی میخنده
خنده هام طبیعی نیست غم منو دیونه کرده
مثل اتیش سوزوندی شیشه بودم شکوندی
عشق بزرگ ترین گناهه هی به هم دورغ میگفتیم
حالا که رسم دل تو یکی بود یکی نبوده
تو انقدر خراموش جون کی عاشق کی بوده
حالا که رسم دل تو یکی بود یکی نبوده
تو انقدر خراموش جون کی عاشق کی بوده
حالا که رسم دل تو یکی بود یکی نبوده
تو انقدر خراموش جون کی عاشق کی بوده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رضا سوری یکی بود یکی نبود

بنام


ترانه سرا :محسن زمانیان – ملودی وتنظیم:رضا سوری
تهیه شده در استودیو پلی بک

دانلود آهنگ جدید رضا سوری به نام یکی بود یکی نبود

متن ترانه رضا سوری یکی بود یکی نبود

کسی نیست اما شروعش یکی بود یکی نبودش
همه جای دل قلبم رد پاهای تو مونده
تو زدی زیر قرارا میزنی پای تقدیر
تو مغصری عزیزم هیچ کسی نداره تقصیر
حالا که رسم دل تو یکی بود یکی نبوده
تو انقدر خراموش جون کی عاشق کی بوده
حالا که رسم دل تو یکی بود یکی نبوده
تو انقدر خراموش جون کی عاشق کی بوده
همه میگن خوش به حالش که لباش خیلی میخنده
خنده هام طبیعی نیست غم منو دیونه کرده
مثل اتیش سوزوندی شیشه بودم شکوندی
عشق بزرگ ترین گناهه هی به هم دورغ میگفتیم
حالا که رسم دل تو یکی بود یکی نبوده
تو انقدر خراموش جون کی عاشق کی بوده
حالا که رسم دل تو یکی بود یکی نبوده
تو انقدر خراموش جون کی عاشق کی بوده
حالا که رسم دل تو یکی بود یکی نبوده
تو انقدر خراموش جون کی عاشق کی بوده
همه میگن خوش به حالش که لباش خیلی میخنده
خنده هام طبیعی نیست غم منو دیونه کرده
مثل اتیش سوزوندی شیشه بودم شکوندی
عشق بزرگ ترین گناهه هی به هم دورغ میگفتیم
حالا که رسم دل تو یکی بود یکی نبوده
تو انقدر خراموش جون کی عاشق کی بوده
حالا که رسم دل تو یکی بود یکی نبوده
تو انقدر خراموش جون کی عاشق کی بوده
حالا که رسم دل تو یکی بود یکی نبوده
تو انقدر خراموش جون کی عاشق کی بوده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رضا سوری یکی بود یکی نبود