دانلود رایگان آهنگ رضا موسوی و مهرزاد حسینی عطر تنت

دانلود رایگان آهنگ رضا موسوی و مهرزاد حسینی عطر تنت

و بنام

Ft
ترانه: امین طبیب پور
تنظیم و آهنگسازی : آرش خسروی

دانلود آهنگ جدید رضا موسوی و مهرزاد حسینی به نام عطر تنت

متن ترانه رضا موسوی و مهرزاد حسینی عطر تنت

 
مونده توی آینه شکل تو
هیچکی هم نمیشه مثل تو
من چرا بهت نمیرسم
تازه فهمیدم که بی کسم
میگی این جدایی سهمته
این واسه دل بی رحمته
از همه چی ساده میگذری
اومدی که نمونی و بری
هست تو هوام عطر تنت
اشک من میریزه روی پیرهنت
لحظه رو یادت نره
گفتی واسه هر دومون جدایی بهتره

مونده توی آینه شکل تو
هیچکی هم نمیشه مثل تو
من چرا بهت نمیرسم
تازه فهمیدم که بی کسم
میگی این جدایی سهمته
این واسه دل بی رحمته
از همه چی ساده میگذری
اومدی که نمونی و بری
هست تو هوام عطر تنت
اشک من میریزه روی پیرهنت
لحظه رو یادت نره
گفتی واسه هر دومون جدایی بهتره

مونده توی آینه شکل تو
هیچکی هم نمیشه مثل تو
من چرا بهت نمیرسم
تازه فهمیدم که بی کسم
میگی این جدایی سهمته
این واسه دل بی رحمته
از همه چی ساده میگذری
اومدی که نمونی و بری
هست تو هوام عطر تنت
اشک من میریزه روی پیرهنت
لحظه رو یادت نره
گفتی واسه هر دومون جدایی بهتره

مونده توی آینه شکل تو
هیچکی هم نمیشه مثل تو
من چرا بهت نمیرسم
تازه فهمیدم که بی کسم
میگی این جدایی سهمته
این واسه دل بی رحمته
از همه چی ساده میگذری
اومدی که نمونی و بری
هست تو هوام عطر تنت
اشک من میریزه روی پیرهنت
لحظه رو یادت نره
گفتی واسه هر دومون جدایی بهتره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رضا موسوی و مهرزاد حسینی عطر تنت

و بنام

Ft
ترانه: امین طبیب پور
تنظیم و آهنگسازی : آرش خسروی

دانلود آهنگ جدید رضا موسوی و مهرزاد حسینی به نام عطر تنت

متن ترانه رضا موسوی و مهرزاد حسینی عطر تنت

 
مونده توی آینه شکل تو
هیچکی هم نمیشه مثل تو
من چرا بهت نمیرسم
تازه فهمیدم که بی کسم
میگی این جدایی سهمته
این واسه دل بی رحمته
از همه چی ساده میگذری
اومدی که نمونی و بری
هست تو هوام عطر تنت
اشک من میریزه روی پیرهنت
لحظه رو یادت نره
گفتی واسه هر دومون جدایی بهتره

مونده توی آینه شکل تو
هیچکی هم نمیشه مثل تو
من چرا بهت نمیرسم
تازه فهمیدم که بی کسم
میگی این جدایی سهمته
این واسه دل بی رحمته
از همه چی ساده میگذری
اومدی که نمونی و بری
هست تو هوام عطر تنت
اشک من میریزه روی پیرهنت
لحظه رو یادت نره
گفتی واسه هر دومون جدایی بهتره

مونده توی آینه شکل تو
هیچکی هم نمیشه مثل تو
من چرا بهت نمیرسم
تازه فهمیدم که بی کسم
میگی این جدایی سهمته
این واسه دل بی رحمته
از همه چی ساده میگذری
اومدی که نمونی و بری
هست تو هوام عطر تنت
اشک من میریزه روی پیرهنت
لحظه رو یادت نره
گفتی واسه هر دومون جدایی بهتره

مونده توی آینه شکل تو
هیچکی هم نمیشه مثل تو
من چرا بهت نمیرسم
تازه فهمیدم که بی کسم
میگی این جدایی سهمته
این واسه دل بی رحمته
از همه چی ساده میگذری
اومدی که نمونی و بری
هست تو هوام عطر تنت
اشک من میریزه روی پیرهنت
لحظه رو یادت نره
گفتی واسه هر دومون جدایی بهتره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ رضا موسوی و مهرزاد حسینی عطر تنت