دانلود رایگان آهنگ ساسان ساسانی کیا کافر

دانلود رایگان آهنگ ساسان ساسانی کیا کافر

بنام

دانلود آهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام کافر

متن ترانه ساسان ساسانی کیا کافر

 

جوونیمو به پای تو به عشق تو تباه کردم تو رو اونقدر پرستیدم که احساس گناه کردم
تو رو اونقدر پرستیدم خدا با تو برابر شد تو رو هر کس یه لحظه دید واسه یه عمر کافر شد
من اونقدر عاشقت بودم که رویاهام ازت پر بود که این اندازه دوست داشتن برات دور از تصور بود
تو ثابت کردی که با عشق میشه دنیا رو زیبا کرد که حتی تو همین دنیا بهشتو میشه پیدا کرد

تو رفتی و واسه این عشق همه ایمانمو دادم حالا از ترس تنهایی به فکر توبه افتادم
تو رفتی و تو این برزخ دلم خیلی هراسونه چی میشه که خدا اینبار ازم رو برنگردونه
کسی مثل من این روزا دلش بی تاب و غمگین نیست میدونم حتی اون دنیا جهنم بدتر از این نیست
خدا با رفتنت انگار مجازات منو داده تو رفتی و گناه عشق روی دوش من افتاده

 

جوونیمو به پای تو به عشق تو تباه کردم تو رو اونقدر پرستیدم که احساس گناه کردم
تو رو اونقدر پرستیدم خدا با تو برابر شد تو رو هر کس یه لحظه دید واسه یه عمر کافر شد
من اونقدر عاشقت بودم که رویاهام ازت پر بود که این اندازه دوست داشتن برات دور از تصور بود
تو ثابت کردی که با عشق میشه دنیا رو زیبا کرد که حتی تو همین دنیا بهشتو میشه پیدا کرد

تو رفتی و واسه این عشق همه ایمانمو دادم حالا از ترس تنهایی به فکر توبه افتادم
تو رفتی و تو این برزخ دلم خیلی هراسونه چی میشه که خدا اینبار ازم رو برنگردونه
کسی مثل من این روزا دلش بی تاب و غمگین نیست میدونم حتی اون دنیا جهنم بدتر از این نیست
خدا با رفتنت انگار مجازات منو داده تو رفتی و گناه عشق روی دوش من افتاده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ساسان ساسانی کیا کافر

بنام

دانلود آهنگ جدید ساسان ساسانی کیا به نام کافر

متن ترانه ساسان ساسانی کیا کافر

 

جوونیمو به پای تو به عشق تو تباه کردم تو رو اونقدر پرستیدم که احساس گناه کردم
تو رو اونقدر پرستیدم خدا با تو برابر شد تو رو هر کس یه لحظه دید واسه یه عمر کافر شد
من اونقدر عاشقت بودم که رویاهام ازت پر بود که این اندازه دوست داشتن برات دور از تصور بود
تو ثابت کردی که با عشق میشه دنیا رو زیبا کرد که حتی تو همین دنیا بهشتو میشه پیدا کرد

تو رفتی و واسه این عشق همه ایمانمو دادم حالا از ترس تنهایی به فکر توبه افتادم
تو رفتی و تو این برزخ دلم خیلی هراسونه چی میشه که خدا اینبار ازم رو برنگردونه
کسی مثل من این روزا دلش بی تاب و غمگین نیست میدونم حتی اون دنیا جهنم بدتر از این نیست
خدا با رفتنت انگار مجازات منو داده تو رفتی و گناه عشق روی دوش من افتاده

 

جوونیمو به پای تو به عشق تو تباه کردم تو رو اونقدر پرستیدم که احساس گناه کردم
تو رو اونقدر پرستیدم خدا با تو برابر شد تو رو هر کس یه لحظه دید واسه یه عمر کافر شد
من اونقدر عاشقت بودم که رویاهام ازت پر بود که این اندازه دوست داشتن برات دور از تصور بود
تو ثابت کردی که با عشق میشه دنیا رو زیبا کرد که حتی تو همین دنیا بهشتو میشه پیدا کرد

تو رفتی و واسه این عشق همه ایمانمو دادم حالا از ترس تنهایی به فکر توبه افتادم
تو رفتی و تو این برزخ دلم خیلی هراسونه چی میشه که خدا اینبار ازم رو برنگردونه
کسی مثل من این روزا دلش بی تاب و غمگین نیست میدونم حتی اون دنیا جهنم بدتر از این نیست
خدا با رفتنت انگار مجازات منو داده تو رفتی و گناه عشق روی دوش من افتاده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ساسان ساسانی کیا کافر