دانلود رایگان آهنگ سعید شهروز عاشقی از مد افتاد

دانلود رایگان آهنگ سعید شهروز عاشقی از مد افتاد

بنام

 

دانلود آهنگ جدید سعید شهروز بنام عاشقی از مد افتاد

صداشو در نیار اینجا هوا پسه کسی که
عاشقه همیشه بی کسه
صداشو در نیار میون آدما بسوز
با دلت بساز با غما
عاشقی از مد افتاد
حرمتشو از دست داد
من و تو استثناییم
همیشه هم تنهاییم
عاشقی از مد افتاد حر
متشو از دست داد
من و تو استثناییم
همیشه هم تنهاییم
تو این دقیقه ها حال دلم بده توام شبیه
من دلت مردده
قید دلو زدم صداشو در نیار منم مرددم
صداشو در نیار
عاشقی از مد افتاد
حرمتشو از دست داد
من و تو استثناییم
همیشه هم تنهاییم
عاشقی از مد افتاد حر
متشو از دست داد
من و تو استثناییم همیشه هم تنهاییم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سعید شهروز عاشقی از مد افتاد

بنام

 

دانلود آهنگ جدید سعید شهروز بنام عاشقی از مد افتاد

صداشو در نیار اینجا هوا پسه کسی که
عاشقه همیشه بی کسه
صداشو در نیار میون آدما بسوز
با دلت بساز با غما
عاشقی از مد افتاد
حرمتشو از دست داد
من و تو استثناییم
همیشه هم تنهاییم
عاشقی از مد افتاد حر
متشو از دست داد
من و تو استثناییم
همیشه هم تنهاییم
تو این دقیقه ها حال دلم بده توام شبیه
من دلت مردده
قید دلو زدم صداشو در نیار منم مرددم
صداشو در نیار
عاشقی از مد افتاد
حرمتشو از دست داد
من و تو استثناییم
همیشه هم تنهاییم
عاشقی از مد افتاد حر
متشو از دست داد
من و تو استثناییم همیشه هم تنهاییم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سعید شهروز عاشقی از مد افتاد

فیلم سریال آهنگ