دانلود رایگان آهنگ سعید عسگری من و پاییز

دانلود رایگان آهنگ سعید عسگری من و پاییز

بنام

آهنگ و ترانه : علی پرمهر – تنظیم : مسعود مفیدی

دانلود آهنگ جدید سعید عسگری به نام من و پاییز

 

داره می باره بارون پاییز نم نم نم نم
یادم میاد خاطره های تو کم کم کم کم
تو نیستی و چقد ما دوریم از هم از هم
نشسته بازاشک توی چشمام ازغم از غم
منو این هوای پاییز یادتو میندازه
میشه باهر قطره بارون داغ دلم تازه
درخت عشق منو تو برگاشو میریزه
پاییز همیشه واسه من خاطره انگیزه
تو بودی معنی داشت واسه من بارون و زیبایی
تحملش سخته عزیزم پاییز تنهایی

داره می باره بارون پاییز نم نم نم نم
یادم میاد خاطره های تو کم کم کم کم
تو نیستی و چقد ما دوریم از هم از هم
نشسته بازاشک توی چشمام ازغم از غم
منو این هوای پاییز یادتو میندازه
میشه باهر قطره بارون داغ دلم تازه
درخت عشق منو تو برگاشو میریزه
پاییز همیشه واسه من خاطره انگیزه
تو بودی معنی داشت واسه من بارون و زیبایی
تحملش سخته عزیزم پاییز تنهایی

داره می باره بارون پاییز نم نم نم نم
یادم میاد خاطره های تو کم کم کم کم
تو نیستی و چقد ما دوریم از هم از هم
نشسته بازاشک توی چشمام ازغم از غم
منو این هوای پاییز یادتو میندازه
میشه باهر قطره بارون داغ دلم تازه
درخت عشق منو تو برگاشو میریزه
پاییز همیشه واسه من خاطره انگیزه
تو بودی معنی داشت واسه من بارون و زیبایی
تحملش سخته عزیزم پاییز تنهایی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سعید عسگری من و پاییز

بنام

آهنگ و ترانه : علی پرمهر – تنظیم : مسعود مفیدی

دانلود آهنگ جدید سعید عسگری به نام من و پاییز

 

داره می باره بارون پاییز نم نم نم نم
یادم میاد خاطره های تو کم کم کم کم
تو نیستی و چقد ما دوریم از هم از هم
نشسته بازاشک توی چشمام ازغم از غم
منو این هوای پاییز یادتو میندازه
میشه باهر قطره بارون داغ دلم تازه
درخت عشق منو تو برگاشو میریزه
پاییز همیشه واسه من خاطره انگیزه
تو بودی معنی داشت واسه من بارون و زیبایی
تحملش سخته عزیزم پاییز تنهایی

داره می باره بارون پاییز نم نم نم نم
یادم میاد خاطره های تو کم کم کم کم
تو نیستی و چقد ما دوریم از هم از هم
نشسته بازاشک توی چشمام ازغم از غم
منو این هوای پاییز یادتو میندازه
میشه باهر قطره بارون داغ دلم تازه
درخت عشق منو تو برگاشو میریزه
پاییز همیشه واسه من خاطره انگیزه
تو بودی معنی داشت واسه من بارون و زیبایی
تحملش سخته عزیزم پاییز تنهایی

داره می باره بارون پاییز نم نم نم نم
یادم میاد خاطره های تو کم کم کم کم
تو نیستی و چقد ما دوریم از هم از هم
نشسته بازاشک توی چشمام ازغم از غم
منو این هوای پاییز یادتو میندازه
میشه باهر قطره بارون داغ دلم تازه
درخت عشق منو تو برگاشو میریزه
پاییز همیشه واسه من خاطره انگیزه
تو بودی معنی داشت واسه من بارون و زیبایی
تحملش سخته عزیزم پاییز تنهایی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سعید عسگری من و پاییز