دانلود رایگان آهنگ سعید چوپانی خط موازی

دانلود رایگان آهنگ سعید چوپانی خط موازی

بنام

تنظیم و میکس مستر : فتاح فتحی
ملودی : سعید چوپانی – ترانه : زنینب مطور – حسین حیدری
عکس : علی رضای – طراح : ابراهیم جلالی

دانلود آهنگ جدید سعید چوپانی به نام خط موازی

 

اینجا یک نفر از زندگیش سیره
کل دنیاش بی تو دلگیره
تو ولی غرق یکی دیگه
روزام بوی مرگو تو هواش داره
عشق تو زخم نمکداره
فکر تو تنهام نمیذاره

اینجا آخر خط موازی بود
عشقمون با درد مساوی بود
زندگیم بی تو نفسگیره
ازتو رد شدن کار دل من نیست
مردن این رابطه کم نیست
این جدایی کار تقدیره
من شدم مردی که می میره.

مردن بعد تو تکرار هر روزه
من شدم مردی که می سوزه
خنده هام بی تو محاله
چشمتو ساده روی عشق من بستی
تو با این تنهایی همدستی
نیستی و حالم خرابه

اینجا آخر خط موازی بود
عشقمون با درد مساوی بود
زندگیم بی تو نفسگیره
ازتو رد شدن کار دل من نیست
مردن این رابطه کم نیست
این جدایی کار تقدیره
من شدم مردی که می میره

اینجا یک نفر از زندگیش سیره
کل دنیاش بی تو دلگیره
تو ولی غرق یکی دیگه
روزام بوی مرگو تو هواش داره
عشق تو زخم نمکداره
فکر تو تنهام نمیذاره

اینجا آخر خط موازی بود
عشقمون با درد مساوی بود
زندگیم بی تو نفسگیره
ازتو رد شدن کار دل من نیست
مردن این رابطه کم نیست
این جدایی کار تقدیره
من شدم مردی که می میره.

مردن بعد تو تکرار هر روزه
من شدم مردی که می سوزه
خنده هام بی تو محاله
چشمتو ساده روی عشق من بستی
تو با این تنهایی همدستی
نیستی و حالم خرابه

اینجا آخر خط موازی بود
عشقمون با درد مساوی بود
زندگیم بی تو نفسگیره
ازتو رد شدن کار دل من نیست
مردن این رابطه کم نیست
این جدایی کار تقدیره
من شدم مردی که می میره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سعید چوپانی خط موازی

بنام

تنظیم و میکس مستر : فتاح فتحی
ملودی : سعید چوپانی – ترانه : زنینب مطور – حسین حیدری
عکس : علی رضای – طراح : ابراهیم جلالی

دانلود آهنگ جدید سعید چوپانی به نام خط موازی

 

اینجا یک نفر از زندگیش سیره
کل دنیاش بی تو دلگیره
تو ولی غرق یکی دیگه
روزام بوی مرگو تو هواش داره
عشق تو زخم نمکداره
فکر تو تنهام نمیذاره

اینجا آخر خط موازی بود
عشقمون با درد مساوی بود
زندگیم بی تو نفسگیره
ازتو رد شدن کار دل من نیست
مردن این رابطه کم نیست
این جدایی کار تقدیره
من شدم مردی که می میره.

مردن بعد تو تکرار هر روزه
من شدم مردی که می سوزه
خنده هام بی تو محاله
چشمتو ساده روی عشق من بستی
تو با این تنهایی همدستی
نیستی و حالم خرابه

اینجا آخر خط موازی بود
عشقمون با درد مساوی بود
زندگیم بی تو نفسگیره
ازتو رد شدن کار دل من نیست
مردن این رابطه کم نیست
این جدایی کار تقدیره
من شدم مردی که می میره

اینجا یک نفر از زندگیش سیره
کل دنیاش بی تو دلگیره
تو ولی غرق یکی دیگه
روزام بوی مرگو تو هواش داره
عشق تو زخم نمکداره
فکر تو تنهام نمیذاره

اینجا آخر خط موازی بود
عشقمون با درد مساوی بود
زندگیم بی تو نفسگیره
ازتو رد شدن کار دل من نیست
مردن این رابطه کم نیست
این جدایی کار تقدیره
من شدم مردی که می میره.

مردن بعد تو تکرار هر روزه
من شدم مردی که می سوزه
خنده هام بی تو محاله
چشمتو ساده روی عشق من بستی
تو با این تنهایی همدستی
نیستی و حالم خرابه

اینجا آخر خط موازی بود
عشقمون با درد مساوی بود
زندگیم بی تو نفسگیره
ازتو رد شدن کار دل من نیست
مردن این رابطه کم نیست
این جدایی کار تقدیره
من شدم مردی که می میره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سعید چوپانی خط موازی