دانلود رایگان آهنگ سنار بعد تو

دانلود رایگان آهنگ سنار بعد تو

بنام

ترانه و آهنگ : سنار قاضی

 

دانلود آهنگ جدید سنار بنام بعد تو

 

یه نگا به ساعتو یکى به در
حرفاى تو دلمو به کى بگم
این آدما حالمو نمیفهمن
بعدتو دیگه نمیگیره خندم

چراهرکى خوبه میشه تهش بد
بگو چى عوض شده بیمعرفت
تویى که عوض شدى من همونم
همون که پایه همه چیت میمونم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سنار بعد تو

بنام

ترانه و آهنگ : سنار قاضی

 

دانلود آهنگ جدید سنار بنام بعد تو

 

یه نگا به ساعتو یکى به در
حرفاى تو دلمو به کى بگم
این آدما حالمو نمیفهمن
بعدتو دیگه نمیگیره خندم

چراهرکى خوبه میشه تهش بد
بگو چى عوض شده بیمعرفت
تویى که عوض شدى من همونم
همون که پایه همه چیت میمونم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سنار بعد تو

گروه تلگرام