دانلود رایگان آهنگ سهراب و انزوا سالگرد

دانلود رایگان آهنگ سهراب و انزوا سالگرد

بنام

دانلود آهنگ جدید سهراب و انزوا به نام سالگرد

متن ترانه سهراب و انزوا سالگرد

مغزم نمیکشه چطوری دلت اومد بری
وقتی میدونستی بخاطرت زدم به هردری
همیشه تو خیالم میگفتم از همه سری
به این راحتی میخای ازم دل بکنی
چرا خشکت زده چرا حرفی نمیزنی
داری با سکوتت به وجودم آتیش میزنی
روزگارم سخت بودمنو داغون کردی
دیگه امیدی ندارم بازم پیشم برگردی
یاد حرفایی که زدی بهم تو اون روز برفی
هیچوقت نمیذاشتم پشتت بیاد حرفی
تو هر جمله ازاون حرفات واسم میمردی

متن ترانه سهراب و انزوا سالگرد

همیشه قسماتو به جونم میخوردی
همیشه بهترینارو برات میخاستم
حتی از خودم میگذشتم ولی تنهات نمیذاشتم
چه رویای شیرنی باتو تو خیالم داشتم
ای کاش تو تقویمم بیستو چهاری نداشتم
قاب عکس یادگاریتو زدم شکستم
به پات گریه کردم روزانوهام نشستم
به زمین خوردم همش خط خطی بود دستم
اونیکه داغونش کردی اره من همون هستم
ولی به خودمم اومدم دیگه مردی برا من
دیگه یادت نمیفتم حتی توشبامم
جز نفرت بهت احساسی ندارم
یاقت نداری هیچوقت بمونی کنارم
همیشه قسماتو به جونم میخوردی
همیشه بهترینارو برات میخاستم
حتی از خودم میگذشتم ولی تنهات نمیذاشتم
چه رویای شیرنی باتو تو خیالم داشتم
ای کاش تو تقویمم بیستو چهاری نداشتم
قاب عکس یادگاریتو زدم شکستم
به پات گریه کردم روزانوهام نشستم
به زمین خوردم همش خط خطی بود دستم
اونیکه داغونش کردی اره من همون هستم
ولی به خودمم اومدم دیگه مردی برا من
دیگه یادت نمیفتم حتی توشبامم
جز نفرت بهت احساسی ندارم
یاقت نداری هیچوقت بمونی کنارم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سهراب و انزوا سالگرد

بنام

دانلود آهنگ جدید سهراب و انزوا به نام سالگرد

متن ترانه سهراب و انزوا سالگرد

مغزم نمیکشه چطوری دلت اومد بری
وقتی میدونستی بخاطرت زدم به هردری
همیشه تو خیالم میگفتم از همه سری
به این راحتی میخای ازم دل بکنی
چرا خشکت زده چرا حرفی نمیزنی
داری با سکوتت به وجودم آتیش میزنی
روزگارم سخت بودمنو داغون کردی
دیگه امیدی ندارم بازم پیشم برگردی
یاد حرفایی که زدی بهم تو اون روز برفی
هیچوقت نمیذاشتم پشتت بیاد حرفی
تو هر جمله ازاون حرفات واسم میمردی

متن ترانه سهراب و انزوا سالگرد

همیشه قسماتو به جونم میخوردی
همیشه بهترینارو برات میخاستم
حتی از خودم میگذشتم ولی تنهات نمیذاشتم
چه رویای شیرنی باتو تو خیالم داشتم
ای کاش تو تقویمم بیستو چهاری نداشتم
قاب عکس یادگاریتو زدم شکستم
به پات گریه کردم روزانوهام نشستم
به زمین خوردم همش خط خطی بود دستم
اونیکه داغونش کردی اره من همون هستم
ولی به خودمم اومدم دیگه مردی برا من
دیگه یادت نمیفتم حتی توشبامم
جز نفرت بهت احساسی ندارم
یاقت نداری هیچوقت بمونی کنارم
همیشه قسماتو به جونم میخوردی
همیشه بهترینارو برات میخاستم
حتی از خودم میگذشتم ولی تنهات نمیذاشتم
چه رویای شیرنی باتو تو خیالم داشتم
ای کاش تو تقویمم بیستو چهاری نداشتم
قاب عکس یادگاریتو زدم شکستم
به پات گریه کردم روزانوهام نشستم
به زمین خوردم همش خط خطی بود دستم
اونیکه داغونش کردی اره من همون هستم
ولی به خودمم اومدم دیگه مردی برا من
دیگه یادت نمیفتم حتی توشبامم
جز نفرت بهت احساسی ندارم
یاقت نداری هیچوقت بمونی کنارم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سهراب و انزوا سالگرد