دانلود رایگان آهنگ سید امیر فلاح حسینی اعتیاد

دانلود رایگان آهنگ سید امیر فلاح حسینی اعتیاد

بنام

شعر &#۶۵۳۰۶; سید امیر فلاح حسینی
آهنگ و تنظیم &#۶۵۳۰۶; فرهاد بیاضی
ویولن&#۶۵۳۰۶; سپهر ارشاد

دانلود آهنگ جدید سید امیر فلاح حسینی به نام اعتیاد

متن ترانه سید امیر فلاح حسینی اعتیاد

 

چی شده برادرم؟ چی شده بیداری؟ . میدونم درد داری میدونم بیماری

راستی چند وقتیه که، میبینم  زرد شدی . یه گوشه کز میکنی

گاهی شبگرد شدی . _درد معتادیتو مادرت میدونه .از لبات میفهمه از نگات میخونه

میگه  برگرد مادر روی چشمام بنشین . از غمت پیر شدم حال زارم رو ببین

دوا و شیشه و گرد آفت جونت شد . عمرتو ازت گرفت تشنه خونت شد

از توهم رد شو عقلتو پیدا کن .دشمناتو بشناسو چشاتو واکن

قفلو بشکن که همه ببینن آزادی. خوب نگا کن و ببین که زمین افتادی

تو که بیدار بشی همه بیدار میشن .وقتی هشیار بشی بشی همه

هشیار میشن _توی زندون میمیری بی رفیق و هم نفس _یادگاری

ننویس روی میله قفس آرزوی دشمنو تو قفس دار بزن . آخرین امضاتو روی دیوار بزن .

 

چی شده برادرم؟ چی شده بیداری؟ . میدونم درد داری میدونم بیماری

راستی چند وقتیه که، میبینم  زرد شدی . یه گوشه کز میکنی

گاهی شبگرد شدی . _درد معتادیتو مادرت میدونه .از لبات میفهمه از نگات میخونه

میگه  برگرد مادر روی چشمام بنشین . از غمت پیر شدم حال زارم رو ببین

دوا و شیشه و گرد آفت جونت شد . عمرتو ازت گرفت تشنه خونت شد

از توهم رد شو عقلتو پیدا کن .دشمناتو بشناسو چشاتو واکن

قفلو بشکن که همه ببینن آزادی. خوب نگا کن و ببین که زمین افتادی

تو که بیدار بشی همه بیدار میشن .وقتی هشیار بشی بشی همه

هشیار میشن _توی زندون میمیری بی رفیق و هم نفس _یادگاری

ننویس روی میله قفس آرزوی دشمنو تو قفس دار بزن . آخرین امضاتو روی دیوار بزن .

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سید امیر فلاح حسینی اعتیاد

بنام

شعر &#۶۵۳۰۶; سید امیر فلاح حسینی
آهنگ و تنظیم &#۶۵۳۰۶; فرهاد بیاضی
ویولن&#۶۵۳۰۶; سپهر ارشاد

دانلود آهنگ جدید سید امیر فلاح حسینی به نام اعتیاد

متن ترانه سید امیر فلاح حسینی اعتیاد

 

چی شده برادرم؟ چی شده بیداری؟ . میدونم درد داری میدونم بیماری

راستی چند وقتیه که، میبینم  زرد شدی . یه گوشه کز میکنی

گاهی شبگرد شدی . _درد معتادیتو مادرت میدونه .از لبات میفهمه از نگات میخونه

میگه  برگرد مادر روی چشمام بنشین . از غمت پیر شدم حال زارم رو ببین

دوا و شیشه و گرد آفت جونت شد . عمرتو ازت گرفت تشنه خونت شد

از توهم رد شو عقلتو پیدا کن .دشمناتو بشناسو چشاتو واکن

قفلو بشکن که همه ببینن آزادی. خوب نگا کن و ببین که زمین افتادی

تو که بیدار بشی همه بیدار میشن .وقتی هشیار بشی بشی همه

هشیار میشن _توی زندون میمیری بی رفیق و هم نفس _یادگاری

ننویس روی میله قفس آرزوی دشمنو تو قفس دار بزن . آخرین امضاتو روی دیوار بزن .

 

چی شده برادرم؟ چی شده بیداری؟ . میدونم درد داری میدونم بیماری

راستی چند وقتیه که، میبینم  زرد شدی . یه گوشه کز میکنی

گاهی شبگرد شدی . _درد معتادیتو مادرت میدونه .از لبات میفهمه از نگات میخونه

میگه  برگرد مادر روی چشمام بنشین . از غمت پیر شدم حال زارم رو ببین

دوا و شیشه و گرد آفت جونت شد . عمرتو ازت گرفت تشنه خونت شد

از توهم رد شو عقلتو پیدا کن .دشمناتو بشناسو چشاتو واکن

قفلو بشکن که همه ببینن آزادی. خوب نگا کن و ببین که زمین افتادی

تو که بیدار بشی همه بیدار میشن .وقتی هشیار بشی بشی همه

هشیار میشن _توی زندون میمیری بی رفیق و هم نفس _یادگاری

ننویس روی میله قفس آرزوی دشمنو تو قفس دار بزن . آخرین امضاتو روی دیوار بزن .

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سید امیر فلاح حسینی اعتیاد