دانلود رایگان آهنگ سینا رمضانی دوستت داشتم

دانلود رایگان آهنگ سینا رمضانی دوستت داشتم

بنام

پیانو و تنظیم و میکس و مستر :جابر بهارمست

دانلود آهنگ جدید سینا رمضانی به نام دوستت داشتم

 

 

نگاهت رو به من بود
دلت اما با غریبه
پس چرا گفتی بمونم
واسه من خیلی عجیبه
با یکبار دیدن تو
دل من پیش تو جا موند
اخه تا کی تو ترانه
باید از نامردیا خوند

دوست داشتم
اما نشد بامن بمونی
برگرد تو پیشم
اخه واسم هنوز همونی
باهام نموندی باهام نموندی

دوست داشتم
رفتی منو تنها گذاشتی
نموندی پیشم
چرا منو دوسم نداشتی
باهام نموندی باهام نموندی

 

نگاهت رو به من بود
دلت اما با غریبه
پس چرا گفتی بمونم
واسه من خیلی عجیبه
با یکبار دیدن تو
دل من پیش تو جا موند
اخه تا کی تو ترانه
باید از نامردیا خوند

دوست داشتم
اما نشد بامن بمونی
برگرد تو پیشم
اخه واسم هنوز همونی
باهام نموندی باهام نموندی

دوست داشتم
رفتی منو تنها گذاشتی
نموندی پیشم
چرا منو دوسم نداشتی
باهام نموندی باهام نموندی

 

نگاهت رو به من بود
دلت اما با غریبه
پس چرا گفتی بمونم
واسه من خیلی عجیبه
با یکبار دیدن تو
دل من پیش تو جا موند
اخه تا کی تو ترانه
باید از نامردیا خوند

دوست داشتم
اما نشد بامن بمونی
برگرد تو پیشم
اخه واسم هنوز همونی
باهام نموندی باهام نموندی

دوست داشتم
رفتی منو تنها گذاشتی
نموندی پیشم
چرا منو دوسم نداشتی
باهام نموندی باهام نموندی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سینا رمضانی دوستت داشتم

بنام

پیانو و تنظیم و میکس و مستر :جابر بهارمست

دانلود آهنگ جدید سینا رمضانی به نام دوستت داشتم

 

 

نگاهت رو به من بود
دلت اما با غریبه
پس چرا گفتی بمونم
واسه من خیلی عجیبه
با یکبار دیدن تو
دل من پیش تو جا موند
اخه تا کی تو ترانه
باید از نامردیا خوند

دوست داشتم
اما نشد بامن بمونی
برگرد تو پیشم
اخه واسم هنوز همونی
باهام نموندی باهام نموندی

دوست داشتم
رفتی منو تنها گذاشتی
نموندی پیشم
چرا منو دوسم نداشتی
باهام نموندی باهام نموندی

 

نگاهت رو به من بود
دلت اما با غریبه
پس چرا گفتی بمونم
واسه من خیلی عجیبه
با یکبار دیدن تو
دل من پیش تو جا موند
اخه تا کی تو ترانه
باید از نامردیا خوند

دوست داشتم
اما نشد بامن بمونی
برگرد تو پیشم
اخه واسم هنوز همونی
باهام نموندی باهام نموندی

دوست داشتم
رفتی منو تنها گذاشتی
نموندی پیشم
چرا منو دوسم نداشتی
باهام نموندی باهام نموندی

 

نگاهت رو به من بود
دلت اما با غریبه
پس چرا گفتی بمونم
واسه من خیلی عجیبه
با یکبار دیدن تو
دل من پیش تو جا موند
اخه تا کی تو ترانه
باید از نامردیا خوند

دوست داشتم
اما نشد بامن بمونی
برگرد تو پیشم
اخه واسم هنوز همونی
باهام نموندی باهام نموندی

دوست داشتم
رفتی منو تنها گذاشتی
نموندی پیشم
چرا منو دوسم نداشتی
باهام نموندی باهام نموندی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سینا رمضانی دوستت داشتم