دانلود رایگان آهنگ سینا رمضانی سکوت

دانلود رایگان آهنگ سینا رمضانی سکوت

بنام


ترانه : پیمان محبی
اهنگ و تنظیم : جابر بهارمست

دانلود آهنگ جدید سینا رمضانی به نام سکوت

متن ترانه سینا رمضانی سکوت

 

حالا وقت سکوتت نیست
همین امروز کنارم باش
بدون تو چقد سخته
توو زمستون بهارم باش
نگاه کن حال این مردُ
که از این زندگی سیره
ولی گاهی با یه لبخند
همه غم هاش میمیره

بمون که با تو بودن ارزومه تو که میدونی
بمون که تا رها شه با وجودت این یه زندونی

نگو از یاد من میری
که حتی باورش سخته
بزار مردم بگن پشتم
با دست خالی خوشبخته
هنوز این عادتُ دارم
بدون تو پریشونم
تموم سال من سرده
یه عمر توو زمستونم

بمون که با تو بودن ارزومه تو که میدونی
بمون که تا رها شه با وجودت این یه زندونی

 

حالا وقت سکوتت نیست
همین امروز کنارم باش
بدون تو چقد سخته
توو زمستون بهارم باش
نگاه کن حال این مردُ
که از این زندگی سیره
ولی گاهی با یه لبخند
همه غم هاش میمیره

بمون که با تو بودن ارزومه تو که میدونی
بمون که تا رها شه با وجودت این یه زندونی

نگو از یاد من میری
که حتی باورش سخته
بزار مردم بگن پشتم
با دست خالی خوشبخته
هنوز این عادتُ دارم
بدون تو پریشونم
تموم سال من سرده
یه عمر توو زمستونم

بمون که با تو بودن ارزومه تو که میدونی
بمون که تا رها شه با وجودت این یه زندونی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سینا رمضانی سکوت

بنام


ترانه : پیمان محبی
اهنگ و تنظیم : جابر بهارمست

دانلود آهنگ جدید سینا رمضانی به نام سکوت

متن ترانه سینا رمضانی سکوت

 

حالا وقت سکوتت نیست
همین امروز کنارم باش
بدون تو چقد سخته
توو زمستون بهارم باش
نگاه کن حال این مردُ
که از این زندگی سیره
ولی گاهی با یه لبخند
همه غم هاش میمیره

بمون که با تو بودن ارزومه تو که میدونی
بمون که تا رها شه با وجودت این یه زندونی

نگو از یاد من میری
که حتی باورش سخته
بزار مردم بگن پشتم
با دست خالی خوشبخته
هنوز این عادتُ دارم
بدون تو پریشونم
تموم سال من سرده
یه عمر توو زمستونم

بمون که با تو بودن ارزومه تو که میدونی
بمون که تا رها شه با وجودت این یه زندونی

 

حالا وقت سکوتت نیست
همین امروز کنارم باش
بدون تو چقد سخته
توو زمستون بهارم باش
نگاه کن حال این مردُ
که از این زندگی سیره
ولی گاهی با یه لبخند
همه غم هاش میمیره

بمون که با تو بودن ارزومه تو که میدونی
بمون که تا رها شه با وجودت این یه زندونی

نگو از یاد من میری
که حتی باورش سخته
بزار مردم بگن پشتم
با دست خالی خوشبخته
هنوز این عادتُ دارم
بدون تو پریشونم
تموم سال من سرده
یه عمر توو زمستونم

بمون که با تو بودن ارزومه تو که میدونی
بمون که تا رها شه با وجودت این یه زندونی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سینا رمضانی سکوت