دانلود رایگان آهنگ سینا پلی جی و حسین مخته به سلامتی

دانلود رایگان آهنگ سینا پلی جی و حسین مخته به سلامتی

و بنام

&

دانلود آهنگ جدید سینا پلی جی و حسین مخته به نام به سلامتی

متن ترانه سینا پلی جی و حسین مخته به سلامتی

 

تو منو داری دلت قرصه و
من ندارمت غصه میخورم
ولی ازت نمی برم
من دلم خونه
چون نیستی تو این خونه و
داغونه دلم وقتی ، از بغلم رفتی
حرفی نزد
گریه کردم وقتیکه داشت میرفت
صدام میلرزید بیخیال
رفت با اون آشتی کرد
عینه خیالشم نبود اصلا
اگه من نباشم هستن ، براش
حسی بهم اصلا نداشت

بسلامتی عشقم که امشب پیشه عشقشه
بسلامتی عشقش که اسمش رو اسمشه
بسلامتی من که چند وقته حالم بده
بسلامتی اونکه با اون خوبه و با من بده

یه گوشه دوباره من گیجم
حسین خماره از دیشب
رو کاناپه چت و پاره
داغونما تو چطوره حالت
چشامو بستم
همه خاطراتت میاد جلو چشمم
خرابم جلوم یه شمع
انقد میخورم یه گوشه ولو بشم
تنها ساعت یکه شب
مستو پاتیل تو دله شهر
سلامتی تو سلامتی عشقت
سلامتی خوبیام که چشمت ندید
سلامتی عشقه جدید
هه سلامتی عشقه جدیدت
حسین مخته
سینا پلی جی

منو سیگارمو گیتارمو بیتابمو
بی تو بی حالمو بی یارمو بیمارمو
نیستی ، کیو دارمو
بد کردی به این آدمو
روزام سیاهنو
نه هیچی نیس یادمو
اون میگفت تا تهش هس
تا اشک از چشام اومدو
بعد رفتو سرد تر شد
میگفت تا آخرش هست ولی دیگه نیستشا
رفتو شده خیس چشام
بگو؟ اومده کی بجام

بسلامتی عشقم که امشب پیشه عشقشه
بسلامتی عشقش که اسمش رو اسمشه
بسلامتی من که چندوقته حالم بده
بسلامتی اونکه با اون خوبه و با من بده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سینا پلی جی و حسین مخته به سلامتی

و بنام

&

دانلود آهنگ جدید سینا پلی جی و حسین مخته به نام به سلامتی

متن ترانه سینا پلی جی و حسین مخته به سلامتی

 

تو منو داری دلت قرصه و
من ندارمت غصه میخورم
ولی ازت نمی برم
من دلم خونه
چون نیستی تو این خونه و
داغونه دلم وقتی ، از بغلم رفتی
حرفی نزد
گریه کردم وقتیکه داشت میرفت
صدام میلرزید بیخیال
رفت با اون آشتی کرد
عینه خیالشم نبود اصلا
اگه من نباشم هستن ، براش
حسی بهم اصلا نداشت

بسلامتی عشقم که امشب پیشه عشقشه
بسلامتی عشقش که اسمش رو اسمشه
بسلامتی من که چند وقته حالم بده
بسلامتی اونکه با اون خوبه و با من بده

یه گوشه دوباره من گیجم
حسین خماره از دیشب
رو کاناپه چت و پاره
داغونما تو چطوره حالت
چشامو بستم
همه خاطراتت میاد جلو چشمم
خرابم جلوم یه شمع
انقد میخورم یه گوشه ولو بشم
تنها ساعت یکه شب
مستو پاتیل تو دله شهر
سلامتی تو سلامتی عشقت
سلامتی خوبیام که چشمت ندید
سلامتی عشقه جدید
هه سلامتی عشقه جدیدت
حسین مخته
سینا پلی جی

منو سیگارمو گیتارمو بیتابمو
بی تو بی حالمو بی یارمو بیمارمو
نیستی ، کیو دارمو
بد کردی به این آدمو
روزام سیاهنو
نه هیچی نیس یادمو
اون میگفت تا تهش هس
تا اشک از چشام اومدو
بعد رفتو سرد تر شد
میگفت تا آخرش هست ولی دیگه نیستشا
رفتو شده خیس چشام
بگو؟ اومده کی بجام

بسلامتی عشقم که امشب پیشه عشقشه
بسلامتی عشقش که اسمش رو اسمشه
بسلامتی من که چندوقته حالم بده
بسلامتی اونکه با اون خوبه و با من بده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سینا پلی جی و حسین مخته به سلامتی