دانلود رایگان آهنگ سینا کریمی باورم نمیشه

دانلود رایگان آهنگ سینا کریمی باورم نمیشه

بنام

دانلود آهنگ جدید سینا کریمی به نام باورم نمیشه

متن ترانه سینا کریمی باورم نمیشه

بمون کنار من همیشه/تا این دلم آروم بگیره
وقتی نباشی این دلم تنگه/بازم بهونتو میگیره
دل ازین فاصله بیزاره/اون بدونه تو میمیره
چشم به راهه تو میشینه/تا تو نیای جایی نمیره
باورم نمیشه/با منی همیشه
توام عاشق منی/بهتر از این نمیشه
من با تو موندم/از تو میخونم
تو از آسمون اومدی قدر تو رو میدونم
باورم نمیشه/با منی همیشه
توام عاشق منی بهتر از این نمیشه
من با تو موندم/از تو میخونم
تو از آسمون اومدی قدر تو رو میدونم
حالمو خوب میکنی وقتی/که تو اون چشمات میخنده
کسی غیر تو نمیبینم/دلم ک بی تو نمیخنده
وقتی کنار من نباشی/دلم از غصه میمیره
تا کنار تو نباشه/دلم آروم نمیگیره
باورم نمیشه/با منی همیشه
توام عاشق منی بهتر از این نمیشه
من با تو موندم /از تو میخونم
تو از آسمون اومدی قدر تورو میدونم
باورم نمیشه/با منی همیشه
توام عاشق منی بهتر از این نمیشه
من با تو موندم/از تو میخونم
تو از آسمون اومدی قدر تورو میدونم

سینا کریمی باورم نمیشه

بمون کنار من همیشه/تا این دلم آروم بگیره
وقتی نباشی این دلم تنگه/بازم بهونتو میگیره
دل ازین فاصله بیزاره/اون بدونه تو میمیره
چشم به راهه تو میشینه/تا تو نیای جایی نمیره
باورم نمیشه/با منی همیشه
توام عاشق منی/بهتر از این نمیشه
من با تو موندم/از تو میخونم
تو از آسمون اومدی قدر تو رو میدونم
باورم نمیشه/با منی همیشه
توام عاشق منی بهتر از این نمیشه
من با تو موندم/از تو میخونم
تو از آسمون اومدی قدر تو رو میدونم
حالمو خوب میکنی وقتی/که تو اون چشمات میخنده
کسی غیر تو نمیبینم/دلم ک بی تو نمیخنده
وقتی کنار من نباشی/دلم از غصه میمیره
تا کنار تو نباشه/دلم آروم نمیگیره
باورم نمیشه/با منی همیشه
توام عاشق منی بهتر از این نمیشه
من با تو موندم /از تو میخونم
تو از آسمون اومدی قدر تورو میدونم
باورم نمیشه/با منی همیشه
توام عاشق منی بهتر از این نمیشه
من با تو موندم/از تو میخونم
تو از آسمون اومدی قدر تورو میدونم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سینا کریمی باورم نمیشه

بنام

دانلود آهنگ جدید سینا کریمی به نام باورم نمیشه

متن ترانه سینا کریمی باورم نمیشه

بمون کنار من همیشه/تا این دلم آروم بگیره
وقتی نباشی این دلم تنگه/بازم بهونتو میگیره
دل ازین فاصله بیزاره/اون بدونه تو میمیره
چشم به راهه تو میشینه/تا تو نیای جایی نمیره
باورم نمیشه/با منی همیشه
توام عاشق منی/بهتر از این نمیشه
من با تو موندم/از تو میخونم
تو از آسمون اومدی قدر تو رو میدونم
باورم نمیشه/با منی همیشه
توام عاشق منی بهتر از این نمیشه
من با تو موندم/از تو میخونم
تو از آسمون اومدی قدر تو رو میدونم
حالمو خوب میکنی وقتی/که تو اون چشمات میخنده
کسی غیر تو نمیبینم/دلم ک بی تو نمیخنده
وقتی کنار من نباشی/دلم از غصه میمیره
تا کنار تو نباشه/دلم آروم نمیگیره
باورم نمیشه/با منی همیشه
توام عاشق منی بهتر از این نمیشه
من با تو موندم /از تو میخونم
تو از آسمون اومدی قدر تورو میدونم
باورم نمیشه/با منی همیشه
توام عاشق منی بهتر از این نمیشه
من با تو موندم/از تو میخونم
تو از آسمون اومدی قدر تورو میدونم

سینا کریمی باورم نمیشه

بمون کنار من همیشه/تا این دلم آروم بگیره
وقتی نباشی این دلم تنگه/بازم بهونتو میگیره
دل ازین فاصله بیزاره/اون بدونه تو میمیره
چشم به راهه تو میشینه/تا تو نیای جایی نمیره
باورم نمیشه/با منی همیشه
توام عاشق منی/بهتر از این نمیشه
من با تو موندم/از تو میخونم
تو از آسمون اومدی قدر تو رو میدونم
باورم نمیشه/با منی همیشه
توام عاشق منی بهتر از این نمیشه
من با تو موندم/از تو میخونم
تو از آسمون اومدی قدر تو رو میدونم
حالمو خوب میکنی وقتی/که تو اون چشمات میخنده
کسی غیر تو نمیبینم/دلم ک بی تو نمیخنده
وقتی کنار من نباشی/دلم از غصه میمیره
تا کنار تو نباشه/دلم آروم نمیگیره
باورم نمیشه/با منی همیشه
توام عاشق منی بهتر از این نمیشه
من با تو موندم /از تو میخونم
تو از آسمون اومدی قدر تورو میدونم
باورم نمیشه/با منی همیشه
توام عاشق منی بهتر از این نمیشه
من با تو موندم/از تو میخونم
تو از آسمون اومدی قدر تورو میدونم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سینا کریمی باورم نمیشه