دانلود رایگان آهنگ سینا یاقوتی بهت قول میدم

دانلود رایگان آهنگ سینا یاقوتی بهت قول میدم

بنام

دانلود آهنگ جدید سینا یاقوتی به نام بهت قول میدم

متن ترانه سینا یاقوتی بهت قول میدم

تصمیم بگیر…
یه فکری به حال دوتامون بکن
اگه دیر بجنبی زود میشه دیر
یه کم را بیا و رعایت بکن
از آب گلالود ماهی نگیر
نمیشه با خود خواهی و ادعا
با این جنگ و دعوا به جایی رسید
چی میشه رو گلهای احساسمون
یه کم آب بپاشی به جای اسید

[به تو قول میدم
که چن روز بعد
پشیمون میشی
با یه حال بد
برمیگردی و
با چشمای تر
نمی مونه از
غرورت اثر
چی باعث شده
باهام بد بشی
بهونه بیاری
ازم رد بشی
مُردّد نباش
داره میشه دیر
به جای تماشا
تصمیم بگیر…]

واسه انتخابت طعلّل نکن
سکوتم یه فرصت برای توئه
من از بس که راه اومدم خسته ام
از اینجا به بعدش به پای توئه
دیگه گوی و میدان از آنِ خودت
خودت باش ببینم چیکار میکنی
با این کشمکش ها و چون و چرا
داری از حقیقت فرار میکنی…

تصمیم بگیر…
یه فکری به حال دوتامون بکن
اگه دیر بجنبی زود میشه دیر
یه کم را بیا و رعایت بکن
از آب گلالود ماهی نگیر
نمیشه با خود خواهی و ادعا
با این جنگ و دعوا به جایی رسید
چی میشه رو گلهای احساسمون
یه کم آب بپاشی به جای اسید

[به تو قول میدم
که چن روز بعد
پشیمون میشی
با یه حال بد
برمیگردی و
با چشمای تر
نمی مونه از
غرورت اثر
چی باعث شده
باهام بد بشی
بهونه بیاری
ازم رد بشی
مُردّد نباش
داره میشه دیر
به جای تماشا
تصمیم بگیر…]

واسه انتخابت طعلّل نکن
سکوتم یه فرصت برای توئه
من از بس که راه اومدم خسته ام
از اینجا به بعدش به پای توئه
دیگه گوی و میدان از آنِ خودت
خودت باش ببینم چیکار میکنی
با این کشمکش ها و چون و چرا
داری از حقیقت فرار میکنی…

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سینا یاقوتی بهت قول میدم

بنام

دانلود آهنگ جدید سینا یاقوتی به نام بهت قول میدم

متن ترانه سینا یاقوتی بهت قول میدم

تصمیم بگیر…
یه فکری به حال دوتامون بکن
اگه دیر بجنبی زود میشه دیر
یه کم را بیا و رعایت بکن
از آب گلالود ماهی نگیر
نمیشه با خود خواهی و ادعا
با این جنگ و دعوا به جایی رسید
چی میشه رو گلهای احساسمون
یه کم آب بپاشی به جای اسید

[به تو قول میدم
که چن روز بعد
پشیمون میشی
با یه حال بد
برمیگردی و
با چشمای تر
نمی مونه از
غرورت اثر
چی باعث شده
باهام بد بشی
بهونه بیاری
ازم رد بشی
مُردّد نباش
داره میشه دیر
به جای تماشا
تصمیم بگیر…]

واسه انتخابت طعلّل نکن
سکوتم یه فرصت برای توئه
من از بس که راه اومدم خسته ام
از اینجا به بعدش به پای توئه
دیگه گوی و میدان از آنِ خودت
خودت باش ببینم چیکار میکنی
با این کشمکش ها و چون و چرا
داری از حقیقت فرار میکنی…

تصمیم بگیر…
یه فکری به حال دوتامون بکن
اگه دیر بجنبی زود میشه دیر
یه کم را بیا و رعایت بکن
از آب گلالود ماهی نگیر
نمیشه با خود خواهی و ادعا
با این جنگ و دعوا به جایی رسید
چی میشه رو گلهای احساسمون
یه کم آب بپاشی به جای اسید

[به تو قول میدم
که چن روز بعد
پشیمون میشی
با یه حال بد
برمیگردی و
با چشمای تر
نمی مونه از
غرورت اثر
چی باعث شده
باهام بد بشی
بهونه بیاری
ازم رد بشی
مُردّد نباش
داره میشه دیر
به جای تماشا
تصمیم بگیر…]

واسه انتخابت طعلّل نکن
سکوتم یه فرصت برای توئه
من از بس که راه اومدم خسته ام
از اینجا به بعدش به پای توئه
دیگه گوی و میدان از آنِ خودت
خودت باش ببینم چیکار میکنی
با این کشمکش ها و چون و چرا
داری از حقیقت فرار میکنی…

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سینا یاقوتی بهت قول میدم