دانلود رایگان آهنگ سی و دومین جشنواره موسیقی فجر از ٢۴دی ماه آغاز می‌شود

دانلود رایگان آهنگ سی و دومین جشنواره موسیقی فجر از ٢۴دی ماه آغاز می‌شود

جشنواره موسیقی فجر

سی و دومین جشنواره موسیقی فجر که پیش از این قرار بود به مدیریت «حمیدرضا نوربخش» از روز چهارشنبه ٢٢ دی ماه آغاز شود، در پی ارتحال «آیت الله هاشمی رفسنجانی» با دو روز تاخیر و از ٢۴دی ماه آغاز می‌شود.
+جدول جدید جشنواره و برنامه کامل اجراها را در ادامه می توانید مشاهده کنید

دانلود رایگان آهنگ سی و دومین جشنواره موسیقی فجر از ٢۴دی ماه آغاز می‌شود

(image)

سی و دومین جشنواره موسیقی فجر که پیش از این قرار بود به مدیریت «حمیدرضا نوربخش» از روز چهارشنبه ٢٢ دی ماه آغاز شود، در پی ارتحال «آیت الله هاشمی رفسنجانی» با دو روز تاخیر و از ٢۴دی ماه آغاز می‌شود.
+جدول جدید جشنواره و برنامه کامل اجراها را در ادامه می توانید مشاهده کنید
دانلود رایگان آهنگ سی و دومین جشنواره موسیقی فجر از ٢۴دی ماه آغاز می‌شود