دانلود رایگان آهنگ شاهین کورسیانی نشونی

دانلود رایگان آهنگ شاهین کورسیانی نشونی

بنام

آهنگ , تنظیم و میکس و مستر : شاهین کورسیانی

دانلود آهنگ جدید شاهین کورسیانی به نام نشونی

متن ترانه شاهین کورسیانی نشونی

دوباره قلبمو با یک نگاه گرفتیو
کنارت بودمو تو بازی رو لو رفتب یو
همیشه تو خوابمی همیشه تو انتخابمی
انگار که تو کنارمی
یه جورای که مهرته
یه مانع صد راهته
نگیر به بازی این دلو
که تا این حد کنارته
نشونی دارم از تو دور گردنم
هوای دیدنت زد به سرم
یه روزی بوده بس
یه عمری نشته روی پیرهنم
نشونی دارم از تو دور گردنم
هوای دیدنت زد به سرم
یه روزی بوده بس
یه عمری نشته روی پیرهنم
نشونی دارم از تو دور گردنم
هوای دیدنت زد به سرم
یه روزی بوده بس
یه عمری نشته روی پیرهنم

دوباره قلبمو با یک نگاه گرفتیو
کنارت بودمو تو بازی رو لو رفتب یو
همیشه تو خوابمی همیشه تو انتخابمی
انگار که تو کنارمی
یه جورای که مهرته
یه مانع صد راهته
نگیر به بازی این دلو
که تا این حد کنارته
نشونی دارم از تو دور گردنم
هوای دیدنت زد به سرم
یه روزی بوده بس
یه عمری نشته روی پیرهنم
نشونی دارم از تو دور گردنم
هوای دیدنت زد به سرم
یه روزی بوده بس
یه عمری نشته روی پیرهنم
نشونی دارم از تو دور گردنم
هوای دیدنت زد به سرم
یه روزی بوده بس
یه عمری نشته روی پیرهنم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ شاهین کورسیانی نشونی

بنام

آهنگ , تنظیم و میکس و مستر : شاهین کورسیانی

دانلود آهنگ جدید شاهین کورسیانی به نام نشونی

متن ترانه شاهین کورسیانی نشونی

دوباره قلبمو با یک نگاه گرفتیو
کنارت بودمو تو بازی رو لو رفتب یو
همیشه تو خوابمی همیشه تو انتخابمی
انگار که تو کنارمی
یه جورای که مهرته
یه مانع صد راهته
نگیر به بازی این دلو
که تا این حد کنارته
نشونی دارم از تو دور گردنم
هوای دیدنت زد به سرم
یه روزی بوده بس
یه عمری نشته روی پیرهنم
نشونی دارم از تو دور گردنم
هوای دیدنت زد به سرم
یه روزی بوده بس
یه عمری نشته روی پیرهنم
نشونی دارم از تو دور گردنم
هوای دیدنت زد به سرم
یه روزی بوده بس
یه عمری نشته روی پیرهنم

دوباره قلبمو با یک نگاه گرفتیو
کنارت بودمو تو بازی رو لو رفتب یو
همیشه تو خوابمی همیشه تو انتخابمی
انگار که تو کنارمی
یه جورای که مهرته
یه مانع صد راهته
نگیر به بازی این دلو
که تا این حد کنارته
نشونی دارم از تو دور گردنم
هوای دیدنت زد به سرم
یه روزی بوده بس
یه عمری نشته روی پیرهنم
نشونی دارم از تو دور گردنم
هوای دیدنت زد به سرم
یه روزی بوده بس
یه عمری نشته روی پیرهنم
نشونی دارم از تو دور گردنم
هوای دیدنت زد به سرم
یه روزی بوده بس
یه عمری نشته روی پیرهنم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ شاهین کورسیانی نشونی