دانلود رایگان آهنگ شهرام بهزاد پور سال نوری

دانلود رایگان آهنگ شهرام بهزاد پور سال نوری

بنام


آهنگ و تنظیم : حسین سالاری مقدم

دانلود آهنگ جدید شهرام بهزاد پور به نام سال نوری

متن ترانه شهرام بهزاد پور سال نوری

 

شب و با تومیشه فهمید ای ستاره همیشه
حتی توشبای ابری حس من عوض نمیشه
در تومیشه زندگی کرد وقتی دل خونه نداره
وقتی من دلگیرم از من توییاون حوبه دوباره
لحظه های سخت بی تو هرکدوم یه سال نوری
من به تونزدیکم اما تواز این حادثه دوری
توحجوم بی پناهی میشه از تودلخوشی ساخت
میشه تو وسعت چشمات عکس آسمون رو انداحت
شب و با تومیشه فهمید ای ستاره همیشه
حتی توشبای ابری حس من عوض نمیشه
در تومیشه زندگی کرد وقتی دل خونه نداره
وقتی من دلگیرم از من توییاون حوبه دوباره
لحظه های سخت بی تو هرکدوم یه سال نوری
من به تونزدیکم اما تواز این حادثه دوری
توحجوم بی پناهی میشه از تودلخوشی ساخت
میشه تو وسعت چشمات عکس آسمون رو انداحت
شب و با تومیشه فهمید ای ستاره همیشه
حتی توشبای ابری حس من عوض نمیشه
در تومیشه زندگی کرد وقتی دل خونه نداره
وقتی من دلگیرم از من توییاون حوبه دوباره
لحظه های سخت بی تو هرکدوم یه سال نوری
من به تونزدیکم اما تواز این حادثه دوری
توحجوم بی پناهی میشه از تودلخوشی ساخت
میشه تو وسعت چشمات عکس آسمون رو انداحت

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ شهرام بهزاد پور سال نوری

بنام


آهنگ و تنظیم : حسین سالاری مقدم

دانلود آهنگ جدید شهرام بهزاد پور به نام سال نوری

متن ترانه شهرام بهزاد پور سال نوری

 

شب و با تومیشه فهمید ای ستاره همیشه
حتی توشبای ابری حس من عوض نمیشه
در تومیشه زندگی کرد وقتی دل خونه نداره
وقتی من دلگیرم از من توییاون حوبه دوباره
لحظه های سخت بی تو هرکدوم یه سال نوری
من به تونزدیکم اما تواز این حادثه دوری
توحجوم بی پناهی میشه از تودلخوشی ساخت
میشه تو وسعت چشمات عکس آسمون رو انداحت
شب و با تومیشه فهمید ای ستاره همیشه
حتی توشبای ابری حس من عوض نمیشه
در تومیشه زندگی کرد وقتی دل خونه نداره
وقتی من دلگیرم از من توییاون حوبه دوباره
لحظه های سخت بی تو هرکدوم یه سال نوری
من به تونزدیکم اما تواز این حادثه دوری
توحجوم بی پناهی میشه از تودلخوشی ساخت
میشه تو وسعت چشمات عکس آسمون رو انداحت
شب و با تومیشه فهمید ای ستاره همیشه
حتی توشبای ابری حس من عوض نمیشه
در تومیشه زندگی کرد وقتی دل خونه نداره
وقتی من دلگیرم از من توییاون حوبه دوباره
لحظه های سخت بی تو هرکدوم یه سال نوری
من به تونزدیکم اما تواز این حادثه دوری
توحجوم بی پناهی میشه از تودلخوشی ساخت
میشه تو وسعت چشمات عکس آسمون رو انداحت

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ شهرام بهزاد پور سال نوری