دانلود رایگان آهنگ شهرام کرمی عفت

دانلود رایگان آهنگ شهرام کرمی عفت

بنام

دانلود آهنگ جدید شهرام کرمی به نام عفت

متن ترانه شهرام کرمی عفت

هر شب تو یادتم تو میای خواب من
سر میزاری باز رو شونای من
دلتنگت شدم شدی دنیای من
من بهنه تو هر شب میگیرم
دوست دارم هر روز میام یه روز
پیشت عشق من تو به یادم بمون تک تنهام بدون همه اروزم
اینه باشی هر لحظه تو کنارم
میدونی هر جای که من برم این دلم ساد تو میدونی
میدونم هر جای تو بری قلب پور احساست منه

 

هر شب تو یادتم تو میای خواب من
سر میزاری باز رو شونای من
دلتنگت شدم شدی دنیای من
من بهنه تو هر شب میگیرم
دوست دارم هر روز میام یه روز
پیشت عشق من تو به یادم بمون تک تنهام بدون همه اروزم
اینه باشی هر لحظه تو کنارم
میدونی هر جای که من برم این دلم ساد تو میدونی
میدونم هر جای تو بری قلب پور احساست منه

 

 

هر شب تو یادتم تو میای خواب من
سر میزاری باز رو شونای من
دلتنگت شدم شدی دنیای من
من بهنه تو هر شب میگیرم
دوست دارم هر روز میام یه روز
پیشت عشق من تو به یادم بمون تک تنهام بدون همه اروزم
اینه باشی هر لحظه تو کنارم
میدونی هر جای که من برم این دلم ساد تو میدونی
میدونم هر جای تو بری قلب پور احساست منه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ شهرام کرمی عفت

بنام

دانلود آهنگ جدید شهرام کرمی به نام عفت

متن ترانه شهرام کرمی عفت

هر شب تو یادتم تو میای خواب من
سر میزاری باز رو شونای من
دلتنگت شدم شدی دنیای من
من بهنه تو هر شب میگیرم
دوست دارم هر روز میام یه روز
پیشت عشق من تو به یادم بمون تک تنهام بدون همه اروزم
اینه باشی هر لحظه تو کنارم
میدونی هر جای که من برم این دلم ساد تو میدونی
میدونم هر جای تو بری قلب پور احساست منه

 

هر شب تو یادتم تو میای خواب من
سر میزاری باز رو شونای من
دلتنگت شدم شدی دنیای من
من بهنه تو هر شب میگیرم
دوست دارم هر روز میام یه روز
پیشت عشق من تو به یادم بمون تک تنهام بدون همه اروزم
اینه باشی هر لحظه تو کنارم
میدونی هر جای که من برم این دلم ساد تو میدونی
میدونم هر جای تو بری قلب پور احساست منه

 

 

هر شب تو یادتم تو میای خواب من
سر میزاری باز رو شونای من
دلتنگت شدم شدی دنیای من
من بهنه تو هر شب میگیرم
دوست دارم هر روز میام یه روز
پیشت عشق من تو به یادم بمون تک تنهام بدون همه اروزم
اینه باشی هر لحظه تو کنارم
میدونی هر جای که من برم این دلم ساد تو میدونی
میدونم هر جای تو بری قلب پور احساست منه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ شهرام کرمی عفت