دانلود رایگان آهنگ صالح و یوسف عشق رویایی

دانلود رایگان آهنگ صالح و یوسف عشق رویایی

و بنام

&

دانلود آهنگ جدید صالح و یوسف به نام عشق رویایی

متن ترانه صالح و یوسف عشق رویایی

 

من و تو پیش هم روزای خوبی داریم
چشم تو چشمای هم عاشق و بیداریم

چشماتو میبوسم وقتی غرق خوابه
واسه رنگ چشمات چشم من بیتابه

توی آغوش تو زندگیمو دیدم
تموم هستیمو با نگات فهمیدم
دستامو میگیری با نگات میخندی
داری عاشق میشی دل به من میبندی

تو خود رویایی تو مثل بارونی
عاشقت میمونم عاشقم میمونی

از تو لبریزم من از توکه اینجایی
تو شبا روزای لحظه فردایی

من و تو پیش هم روزای خوبی داریم
چشم تو چشمای هم عاشق و بیداریم

چشماتو میبوسم وقتی غرق خوابه
واسه رنگ چشمات چشم من بیتابه

توی آغوش تو زندگیمو دیدم
تموم هستیمو با نگات فهمیدم
دستامو میگیری با نگات میخندی
داری عاشق میشی دل به من میبندی

تو خود رویایی تو مثل بارونی
عاشقت میمونم عاشقم میمونی

از تو لبریزم من از توکه اینجایی
تو شبا روزای لحظه فردایی

من و تو پیش هم روزای خوبی داریم
چشم تو چشمای هم عاشق و بیداریم

چشماتو میبوسم وقتی غرق خوابه
واسه رنگ چشمات چشم من بیتابه

توی آغوش تو زندگیمو دیدم
تموم هستیمو با نگات فهمیدم
دستامو میگیری با نگات میخندی
داری عاشق میشی دل به من میبندی

تو خود رویایی تو مثل بارونی
عاشقت میمونم عاشقم میمونی

از تو لبریزم من از توکه اینجایی
تو شبا روزای لحظه فردایی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ صالح و یوسف عشق رویایی

و بنام

&

دانلود آهنگ جدید صالح و یوسف به نام عشق رویایی

متن ترانه صالح و یوسف عشق رویایی

 

من و تو پیش هم روزای خوبی داریم
چشم تو چشمای هم عاشق و بیداریم

چشماتو میبوسم وقتی غرق خوابه
واسه رنگ چشمات چشم من بیتابه

توی آغوش تو زندگیمو دیدم
تموم هستیمو با نگات فهمیدم
دستامو میگیری با نگات میخندی
داری عاشق میشی دل به من میبندی

تو خود رویایی تو مثل بارونی
عاشقت میمونم عاشقم میمونی

از تو لبریزم من از توکه اینجایی
تو شبا روزای لحظه فردایی

من و تو پیش هم روزای خوبی داریم
چشم تو چشمای هم عاشق و بیداریم

چشماتو میبوسم وقتی غرق خوابه
واسه رنگ چشمات چشم من بیتابه

توی آغوش تو زندگیمو دیدم
تموم هستیمو با نگات فهمیدم
دستامو میگیری با نگات میخندی
داری عاشق میشی دل به من میبندی

تو خود رویایی تو مثل بارونی
عاشقت میمونم عاشقم میمونی

از تو لبریزم من از توکه اینجایی
تو شبا روزای لحظه فردایی

من و تو پیش هم روزای خوبی داریم
چشم تو چشمای هم عاشق و بیداریم

چشماتو میبوسم وقتی غرق خوابه
واسه رنگ چشمات چشم من بیتابه

توی آغوش تو زندگیمو دیدم
تموم هستیمو با نگات فهمیدم
دستامو میگیری با نگات میخندی
داری عاشق میشی دل به من میبندی

تو خود رویایی تو مثل بارونی
عاشقت میمونم عاشقم میمونی

از تو لبریزم من از توکه اینجایی
تو شبا روزای لحظه فردایی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ صالح و یوسف عشق رویایی