دانلود رایگان آهنگ صبا و Sadson اگه

دانلود رایگان آهنگ صبا و Sadson اگه

و بنام

Ft

ترانه و آهنگ و میکس و مسترینگ : Sadson

دانلود آهنگ جدید صبا و Sadson به نام اگه

 

اگه ارزش پیش تو کم شده

کنارت هرجا برم رازیم

منم با خودت تا جهنم ببر

منو با خودت هر جا بکش

بیا بچه شو همینج که چیزی

من یه عرز خواهی بزرگ بهت بدهکارم

فقط منو ببخش وقتی اون روزا یادم میاد

سختی اون روزا یادم میاد

اگه ارزش پیش تو کم شده

کنارت هرجا برم رازیم

منم با خودت تا جهنم ببر

منو با خودت هر جا بکش

بیا بچه شو همینج که چیزی

من یه عرز خواهی بزرگ بهت بدهکارم

فقط منو ببخش وقتی اون روزا یادم میاد

سختی اون روزا یادم میاد

اگه ارزش پیش تو کم شده

کنارت هرجا برم رازیم

منم با خودت تا جهنم ببر

منو با خودت هر جا بکش

بیا بچه شو همینج که چیزی

من یه عرز خواهی بزرگ بهت بدهکارم

فقط منو ببخش وقتی اون روزا یادم میاد

سختی اون روزا یادم میاد

اگه ارزش پیش تو کم شده

کنارت هرجا برم رازیم

منم با خودت تا جهنم ببر

منو با خودت هر جا بکش

بیا بچه شو همینج که چیزی

من یه عرز خواهی بزرگ بهت بدهکارم

فقط منو ببخش وقتی اون روزا یادم میاد

سختی اون روزا یادم میاد

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ صبا و Sadson اگه

و بنام

Ft

ترانه و آهنگ و میکس و مسترینگ : Sadson

دانلود آهنگ جدید صبا و Sadson به نام اگه

 

اگه ارزش پیش تو کم شده

کنارت هرجا برم رازیم

منم با خودت تا جهنم ببر

منو با خودت هر جا بکش

بیا بچه شو همینج که چیزی

من یه عرز خواهی بزرگ بهت بدهکارم

فقط منو ببخش وقتی اون روزا یادم میاد

سختی اون روزا یادم میاد

اگه ارزش پیش تو کم شده

کنارت هرجا برم رازیم

منم با خودت تا جهنم ببر

منو با خودت هر جا بکش

بیا بچه شو همینج که چیزی

من یه عرز خواهی بزرگ بهت بدهکارم

فقط منو ببخش وقتی اون روزا یادم میاد

سختی اون روزا یادم میاد

اگه ارزش پیش تو کم شده

کنارت هرجا برم رازیم

منم با خودت تا جهنم ببر

منو با خودت هر جا بکش

بیا بچه شو همینج که چیزی

من یه عرز خواهی بزرگ بهت بدهکارم

فقط منو ببخش وقتی اون روزا یادم میاد

سختی اون روزا یادم میاد

اگه ارزش پیش تو کم شده

کنارت هرجا برم رازیم

منم با خودت تا جهنم ببر

منو با خودت هر جا بکش

بیا بچه شو همینج که چیزی

من یه عرز خواهی بزرگ بهت بدهکارم

فقط منو ببخش وقتی اون روزا یادم میاد

سختی اون روزا یادم میاد

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ صبا و Sadson اگه