دانلود رایگان آهنگ عادل دستیار نه ۲

دانلود رایگان آهنگ عادل دستیار نه ۲

بنام

تنظیم و آهنگ : عادل دستیار – گیتار : محمدرضا محبی
طراحی کاور : محمد ولی – میکس و مسترینگ : عادل دستیار
تهیه شده در استودیو برتر

 

دانلود آهنگ جدید عادل دستیار بنام نه ۲

 

گفته بودم بی تو
میمیرم ولی این بار
نه گفته بودی عاشقم
هستی انگار نه
هر چی گویی
دوستتت دارم بجز
تگرار نیست خونه
میگیرم به این تکرار
تو دیوار نه تا که پابندت
شوم از خویش میرلنی
مرا دوستت دارم همدمت
باشم ولی صدبار نه
دل فروشی میکنی
گویی گمان کردی
که باز با غرورم
میخرم ان را ولی
بازار نه  بازارنه
دست رفتن کرده ای
تا باز هم گریم به
ما بار دیگر خواهش
ولی اسرار نه گه
مرا باز پس میزنی
گه پیشم میکشی
انچه دستت
داده ام نامش دل
است افسرده هس
میروی اما هم خوب
میدونی میکنیی
ولی فراموشم انگار
نه سخت میگیری

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ عادل دستیار نه ۲

بنام

تنظیم و آهنگ : عادل دستیار – گیتار : محمدرضا محبی
طراحی کاور : محمد ولی – میکس و مسترینگ : عادل دستیار
تهیه شده در استودیو برتر

 

دانلود آهنگ جدید عادل دستیار بنام نه ۲

 

گفته بودم بی تو
میمیرم ولی این بار
نه گفته بودی عاشقم
هستی انگار نه
هر چی گویی
دوستتت دارم بجز
تگرار نیست خونه
میگیرم به این تکرار
تو دیوار نه تا که پابندت
شوم از خویش میرلنی
مرا دوستت دارم همدمت
باشم ولی صدبار نه
دل فروشی میکنی
گویی گمان کردی
که باز با غرورم
میخرم ان را ولی
بازار نه  بازارنه
دست رفتن کرده ای
تا باز هم گریم به
ما بار دیگر خواهش
ولی اسرار نه گه
مرا باز پس میزنی
گه پیشم میکشی
انچه دستت
داده ام نامش دل
است افسرده هس
میروی اما هم خوب
میدونی میکنیی
ولی فراموشم انگار
نه سخت میگیری

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ عادل دستیار نه ۲

کانون نماز