دانلود رایگان آهنگ عرفان احمدی برف

دانلود رایگان آهنگ عرفان احمدی برف

بنام

ترانه و آهنگ : عرفان احمدی – تنظیم و میکس و مسترینگ : مصطفی مومنی

دانلود آهنگ جدید عرفان احمدی به نام برف

 

امشب داره برف میباره /  دلم هنوز دوست داره (۲)
امشب بازم چشمای من / بخاطرت هی میباره (۲)
باشه میرم ولی بدون تو میمیرم /باشه میرم بزار دستاتو بگیرم
باشه میرم باشه میرم…
نبودنت ترسه منه/ ندیدنت مرگه منه
اگه یه روز نبینمت / اونروز زوز مرگه منه
هوا مثله رابطمون انگاری سرد شده/ نمیدونم چرا دلت انقدر بیرحم شده (۲)
باشه میرم ولی بدون تو میمیرم / باشه میرم بزار دستاتو بگیرم
باشه میرم باشه میرم…

امشب داره برف میباره /  دلم هنوز دوست داره (۲)
امشب بازم چشمای من / بخاطرت هی میباره (۲)
باشه میرم ولی بدون تو میمیرم /باشه میرم بزار دستاتو بگیرم
باشه میرم باشه میرم…
نبودنت ترسه منه/ ندیدنت مرگه منه
اگه یه روز نبینمت / اونروز زوز مرگه منه
هوا مثله رابطمون انگاری سرد شده/ نمیدونم چرا دلت انقدر بیرحم شده (۲)
باشه میرم ولی بدون تو میمیرم / باشه میرم بزار دستاتو بگیرم
باشه میرم باشه میرم…

امشب داره برف میباره /  دلم هنوز دوست داره (۲)
امشب بازم چشمای من / بخاطرت هی میباره (۲)
باشه میرم ولی بدون تو میمیرم /باشه میرم بزار دستاتو بگیرم
باشه میرم باشه میرم…
نبودنت ترسه منه/ ندیدنت مرگه منه
اگه یه روز نبینمت / اونروز زوز مرگه منه
هوا مثله رابطمون انگاری سرد شده/ نمیدونم چرا دلت انقدر بیرحم شده (۲)
باشه میرم ولی بدون تو میمیرم / باشه میرم بزار دستاتو بگیرم
باشه میرم باشه میرم…

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ عرفان احمدی برف

بنام

ترانه و آهنگ : عرفان احمدی – تنظیم و میکس و مسترینگ : مصطفی مومنی

دانلود آهنگ جدید عرفان احمدی به نام برف

 

امشب داره برف میباره /  دلم هنوز دوست داره (۲)
امشب بازم چشمای من / بخاطرت هی میباره (۲)
باشه میرم ولی بدون تو میمیرم /باشه میرم بزار دستاتو بگیرم
باشه میرم باشه میرم…
نبودنت ترسه منه/ ندیدنت مرگه منه
اگه یه روز نبینمت / اونروز زوز مرگه منه
هوا مثله رابطمون انگاری سرد شده/ نمیدونم چرا دلت انقدر بیرحم شده (۲)
باشه میرم ولی بدون تو میمیرم / باشه میرم بزار دستاتو بگیرم
باشه میرم باشه میرم…

امشب داره برف میباره /  دلم هنوز دوست داره (۲)
امشب بازم چشمای من / بخاطرت هی میباره (۲)
باشه میرم ولی بدون تو میمیرم /باشه میرم بزار دستاتو بگیرم
باشه میرم باشه میرم…
نبودنت ترسه منه/ ندیدنت مرگه منه
اگه یه روز نبینمت / اونروز زوز مرگه منه
هوا مثله رابطمون انگاری سرد شده/ نمیدونم چرا دلت انقدر بیرحم شده (۲)
باشه میرم ولی بدون تو میمیرم / باشه میرم بزار دستاتو بگیرم
باشه میرم باشه میرم…

امشب داره برف میباره /  دلم هنوز دوست داره (۲)
امشب بازم چشمای من / بخاطرت هی میباره (۲)
باشه میرم ولی بدون تو میمیرم /باشه میرم بزار دستاتو بگیرم
باشه میرم باشه میرم…
نبودنت ترسه منه/ ندیدنت مرگه منه
اگه یه روز نبینمت / اونروز زوز مرگه منه
هوا مثله رابطمون انگاری سرد شده/ نمیدونم چرا دلت انقدر بیرحم شده (۲)
باشه میرم ولی بدون تو میمیرم / باشه میرم بزار دستاتو بگیرم
باشه میرم باشه میرم…

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ عرفان احمدی برف