دانلود رایگان آهنگ علیرضا جورسرا خدایا حواست هست

دانلود رایگان آهنگ علیرضا جورسرا خدایا حواست هست

بنام

دانلود آهنگ جدید علیرضا جورسرا به نام خدایا حواست هست

متن ترانه علیرضا جورسرا خدایا حواست هست

تموم سهم من از تو یه سقف خونه از درد بود
اونم راضی به تقدیرت فقط اون شب هوا سرد بود
یه مادر سهمت از دنیا که هر دردی رو تسکینه
بهم قول داده که امسال خودش ۷هفت سین رو میچینه
با درد بی کسی سوختن تو این شهر کثیف واست
خداوندا هواست هست چطور باید مدارا کرد
ازت این خواهشو دارم نجاتم بده از دردم
اگه میشد تحمل کرد دیگه خواهش نمیگردم
یه دستم گل یه دستم فال دیم اشفته بعد حال
تموم زندگیم این همش دردم مثل هر سال
دورسته برکته بارون همش ارمش مرزه
واسه کسی که بی سقفه واسه یک لعنت میرزه

تموم سهم من از تو یه سقف خونه از درد بود
اونم راضی به تقدیرت فقط اون شب هوا سرد بود
یه مادر سهمت از دنیا که هر دردی رو تسکینه
بهم قول داده که امسال خودش ۷هفت سین رو میچینه
با درد بی کسی سوختن تو این شهر کثیف واست
خداوندا هواست هست چطور باید مدارا کرد
ازت این خواهشو دارم نجاتم بده از دردم
اگه میشد تحمل کرد دیگه خواهش نمیگردم
یه دستم گل یه دستم فال دیم اشفته بعد حال
تموم زندگیم این همش دردم مثل هر سال
دورسته برکته بارون همش ارمش مرزه
واسه کسی که بی سقفه واسه یک لعنت میرزه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علیرضا جورسرا خدایا حواست هست

بنام

دانلود آهنگ جدید علیرضا جورسرا به نام خدایا حواست هست

متن ترانه علیرضا جورسرا خدایا حواست هست

تموم سهم من از تو یه سقف خونه از درد بود
اونم راضی به تقدیرت فقط اون شب هوا سرد بود
یه مادر سهمت از دنیا که هر دردی رو تسکینه
بهم قول داده که امسال خودش ۷هفت سین رو میچینه
با درد بی کسی سوختن تو این شهر کثیف واست
خداوندا هواست هست چطور باید مدارا کرد
ازت این خواهشو دارم نجاتم بده از دردم
اگه میشد تحمل کرد دیگه خواهش نمیگردم
یه دستم گل یه دستم فال دیم اشفته بعد حال
تموم زندگیم این همش دردم مثل هر سال
دورسته برکته بارون همش ارمش مرزه
واسه کسی که بی سقفه واسه یک لعنت میرزه

تموم سهم من از تو یه سقف خونه از درد بود
اونم راضی به تقدیرت فقط اون شب هوا سرد بود
یه مادر سهمت از دنیا که هر دردی رو تسکینه
بهم قول داده که امسال خودش ۷هفت سین رو میچینه
با درد بی کسی سوختن تو این شهر کثیف واست
خداوندا هواست هست چطور باید مدارا کرد
ازت این خواهشو دارم نجاتم بده از دردم
اگه میشد تحمل کرد دیگه خواهش نمیگردم
یه دستم گل یه دستم فال دیم اشفته بعد حال
تموم زندگیم این همش دردم مثل هر سال
دورسته برکته بارون همش ارمش مرزه
واسه کسی که بی سقفه واسه یک لعنت میرزه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علیرضا جورسرا خدایا حواست هست