دانلود رایگان آهنگ علیرضا روزگار خانوم من

دانلود رایگان آهنگ علیرضا روزگار خانوم من

بنام

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار بنام خانوم من

چه خانومی
شدی امشب عزیزم
میخام دنیامو زیر پات
بریزم میخام یه زندگی
در حد چشمات بسازم
واست از دنیام عزیزم
بریزم زیر
پات هرچی که دارم
بگم دوست دارم
دارو ندارم بگم عشق
منو دنیام تو هستی
بگم وقتی که نیستی
بی قرارم بگم هرچی
که دارم از تو بوده
بگم این زندگی سهم
تو بود بگم خانوم
زیبا روی مهتاب
که بی توزندگیم
بی عشق بوده
من با لبخند قشنگ
و مهربونت ج
ون میگیرم عزیزم
پس بخند آروم من
خانوم من پس بخند
من با لبخند
قشنگ و مهربونت
جون میگیرم عزیزم
پس بخند آروم من
خانوم من تا من نمیرم
آهای خانوم زیبا روی
مهتاب اهای تویی که
چشمات میبره خواب
اهای تویی که توی
قلبم نشستی فقط بخند
که قلبم میره از تاب
بریزم زیر پات هرچی
که دارم بگم دوست
دارمت دارو ندارم
بگم عشق منو دنیام
تو هستی بگم وقتی
که نیستی بی قرارم
بگم هرچی که دارم
از تو بوده بگم این
زندگی سهم تو بوده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علیرضا روزگار خانوم من

بنام

دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار بنام خانوم من

چه خانومی
شدی امشب عزیزم
میخام دنیامو زیر پات
بریزم میخام یه زندگی
در حد چشمات بسازم
واست از دنیام عزیزم
بریزم زیر
پات هرچی که دارم
بگم دوست دارم
دارو ندارم بگم عشق
منو دنیام تو هستی
بگم وقتی که نیستی
بی قرارم بگم هرچی
که دارم از تو بوده
بگم این زندگی سهم
تو بود بگم خانوم
زیبا روی مهتاب
که بی توزندگیم
بی عشق بوده
من با لبخند قشنگ
و مهربونت ج
ون میگیرم عزیزم
پس بخند آروم من
خانوم من پس بخند
من با لبخند
قشنگ و مهربونت
جون میگیرم عزیزم
پس بخند آروم من
خانوم من تا من نمیرم
آهای خانوم زیبا روی
مهتاب اهای تویی که
چشمات میبره خواب
اهای تویی که توی
قلبم نشستی فقط بخند
که قلبم میره از تاب
بریزم زیر پات هرچی
که دارم بگم دوست
دارمت دارو ندارم
بگم عشق منو دنیام
تو هستی بگم وقتی
که نیستی بی قرارم
بگم هرچی که دارم
از تو بوده بگم این
زندگی سهم تو بوده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علیرضا روزگار خانوم من

میهن دانلود