دانلود رایگان آهنگ علیرضا فرد فکرش و میکردی

دانلود رایگان آهنگ علیرضا فرد فکرش و میکردی

بنام

ترانه : محمد قربانپور – آهنگساز : علیرضا فرد – تنظیم : علی مظاهری

دانلود آهنگ جدید علیرضا فرد به نام فکرش و میکردی

متن ترانه علیرضا فرد فکرش و میکردی

بگو فکرشو میکردی که این مرد عاشقت باشه
میدونستی فقط میخواست تو قلبش عشق تو جاش شه
بگو فکرشو میکردی کناش پیش تو کیره
سوراغت رو همیشه از دور داره میگیره
من از دور عاشقت هستم
حواسم جمع چشماته
میدونم بین هر عشقی
دیونگی همراته
من از دور عاشقت هستم
حواسم جمع چشماته
میدونم بین هر عشقی
دیونگی همراته
من از دور عاشقت هستم
حواسم جمع چشماته
میدونم بین هر عشقی
دیونگی همراته
من از دور عاشقت هستم
حواسم جمع چشماته
میدونم بین هر عشقی
دیونگی همراته

+ + + + + + + + +

بگو فکرشو میکردی که این مرد عاشقت باشه
میدونستی فقط میخواست تو قلبش عشق تو جاش شه
بگو فکرشو میکردی کناش پیش تو کیره
سوراغت رو همیشه از دور داره میگیره
من از دور عاشقت هستم
حواسم جمع چشماته
میدونم بین هر عشقی
دیونگی همراته
من از دور عاشقت هستم
حواسم جمع چشماته
میدونم بین هر عشقی
دیونگی همراته
من از دور عاشقت هستم
حواسم جمع چشماته
میدونم بین هر عشقی
دیونگی همراته
من از دور عاشقت هستم
حواسم جمع چشماته
میدونم بین هر عشقی
دیونگی همراته

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علیرضا فرد فکرش و میکردی

بنام

ترانه : محمد قربانپور – آهنگساز : علیرضا فرد – تنظیم : علی مظاهری

دانلود آهنگ جدید علیرضا فرد به نام فکرش و میکردی

متن ترانه علیرضا فرد فکرش و میکردی

بگو فکرشو میکردی که این مرد عاشقت باشه
میدونستی فقط میخواست تو قلبش عشق تو جاش شه
بگو فکرشو میکردی کناش پیش تو کیره
سوراغت رو همیشه از دور داره میگیره
من از دور عاشقت هستم
حواسم جمع چشماته
میدونم بین هر عشقی
دیونگی همراته
من از دور عاشقت هستم
حواسم جمع چشماته
میدونم بین هر عشقی
دیونگی همراته
من از دور عاشقت هستم
حواسم جمع چشماته
میدونم بین هر عشقی
دیونگی همراته
من از دور عاشقت هستم
حواسم جمع چشماته
میدونم بین هر عشقی
دیونگی همراته

+ + + + + + + + +

بگو فکرشو میکردی که این مرد عاشقت باشه
میدونستی فقط میخواست تو قلبش عشق تو جاش شه
بگو فکرشو میکردی کناش پیش تو کیره
سوراغت رو همیشه از دور داره میگیره
من از دور عاشقت هستم
حواسم جمع چشماته
میدونم بین هر عشقی
دیونگی همراته
من از دور عاشقت هستم
حواسم جمع چشماته
میدونم بین هر عشقی
دیونگی همراته
من از دور عاشقت هستم
حواسم جمع چشماته
میدونم بین هر عشقی
دیونگی همراته
من از دور عاشقت هستم
حواسم جمع چشماته
میدونم بین هر عشقی
دیونگی همراته

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علیرضا فرد فکرش و میکردی