دانلود رایگان آهنگ علی آوار همچی خوبه

دانلود رایگان آهنگ علی آوار همچی خوبه

بنام


لیبل: تک برگ

دانلود آهنگ جدید علی آوار به نام همچی خوبه

متن ترانه علی آوار همچی خوبه

میگذره روزامان روزایمون سر میشه
اونی که از پشت سر فراموش شدن کسی دیگه
کلی برگ چیدیم از درخت جیوه ای
این پایین همه چی خوبه ولی اگه بال بزنه
کاش قبل امدنت بازم گویشو پر میکشم
بابا نیست پیشت عب نداره
اون رفته تا ایران بمونه
قبول میدم انشا ۲۰ میشه
میگذره روزامان روزایمون سر میشه
اونی که از پشت سر فراموش شدن کسی دیگه
کلی برگ چیدیم از درخت جیوه ای
این پایین همه چی خوبه ولی اگه بال بزنه
کاش قبل امدنت بازم گویشو پر میکشم
بابا نیست پیشت عب نداره
اون رفته تا ایران بمونه

علی آوار همچی خوبه

قبول میدم انشا ۲۰ میشه
میگذره روزامان روزایمون سر میشه
اونی که از پشت سر فراموش شدن کسی دیگه
کلی برگ چیدیم از درخت جیوه ای
این پایین همه چی خوبه ولی اگه بال بزنه
کاش قبل امدنت بازم گویشو پر میکشم
بابا نیست پیشت عب نداره
اون رفته تا ایران بمونه
قبول میدم انشا ۲۰ میشهمیگذره روزامان روزایمون سر میشه
اونی که از پشت سر فراموش شدن کسی دیگه
کلی برگ چیدیم از درخت جیوه ای
این پایین همه چی خوبه ولی اگه بال بزنه
کاش قبل امدنت بازم گویشو پر میکشم
بابا نیست پیشت عب نداره
اون رفته تا ایران بمونه
قبول میدم انشا ۲۰ میشه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی آوار همچی خوبه

بنام


لیبل: تک برگ

دانلود آهنگ جدید علی آوار به نام همچی خوبه

متن ترانه علی آوار همچی خوبه

میگذره روزامان روزایمون سر میشه
اونی که از پشت سر فراموش شدن کسی دیگه
کلی برگ چیدیم از درخت جیوه ای
این پایین همه چی خوبه ولی اگه بال بزنه
کاش قبل امدنت بازم گویشو پر میکشم
بابا نیست پیشت عب نداره
اون رفته تا ایران بمونه
قبول میدم انشا ۲۰ میشه
میگذره روزامان روزایمون سر میشه
اونی که از پشت سر فراموش شدن کسی دیگه
کلی برگ چیدیم از درخت جیوه ای
این پایین همه چی خوبه ولی اگه بال بزنه
کاش قبل امدنت بازم گویشو پر میکشم
بابا نیست پیشت عب نداره
اون رفته تا ایران بمونه

علی آوار همچی خوبه

قبول میدم انشا ۲۰ میشه
میگذره روزامان روزایمون سر میشه
اونی که از پشت سر فراموش شدن کسی دیگه
کلی برگ چیدیم از درخت جیوه ای
این پایین همه چی خوبه ولی اگه بال بزنه
کاش قبل امدنت بازم گویشو پر میکشم
بابا نیست پیشت عب نداره
اون رفته تا ایران بمونه
قبول میدم انشا ۲۰ میشهمیگذره روزامان روزایمون سر میشه
اونی که از پشت سر فراموش شدن کسی دیگه
کلی برگ چیدیم از درخت جیوه ای
این پایین همه چی خوبه ولی اگه بال بزنه
کاش قبل امدنت بازم گویشو پر میکشم
بابا نیست پیشت عب نداره
اون رفته تا ایران بمونه
قبول میدم انشا ۲۰ میشه

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی آوار همچی خوبه