دانلود رایگان آهنگ علی باجان گریه کن

دانلود رایگان آهنگ علی باجان گریه کن

بنام

دانلود آهنگ جدید علی باجان بنام گریه کن

سخته وقتی هرشب تنها میشینی ، سخته اشکاتو از چشات میچینی

سخته شبایی که تنهات گذاشته ، سخته عشقتو با عشقش میبینی

بغضت میگیره باز طاقت نداری ، آخه به این تنهایی عادت نداری

اشکات مث بارون بازم میباره ، دیگه بعد اون شب راحت نداری

گریه کن بزار اینبار آروم بگیری ، گریه کن نزار دیگه بابغض بمیری

گریه کن اون که رفته برنمیگرده ، گریه کن خاطراتش واست یه درده

***

بغضت میگیره باز طاقت نداری ، آخه به این تنهایی عادت نداری

اشکات مث بارون بازم میباره ، دیگه بعد اون شب راحت نداری

میره ولی چشمات تاریک و تاره ، آخه اشکو توچشات میاره

رفته دیگه اون تنهات گذاشته ، بغضت میشکنه باز اشکات میباره

گریه کن بزار اینبار آروم بگیری ، گریه کن نزار دیگه بابغض بمیری

گریه کن اون که رفته برنمیگرده ، گریه کن خاطراتش واست یه درده

دانلود آهنگ جدید علی باجان بنام گریه کن

سخته وقتی هرشب تنها میشینی ، سخته اشکاتو از چشات میچینی

سخته شبایی که تنهات گذاشته ، سخته عشقتو با عشقش میبینی

بغضت میگیره باز طاقت نداری ، آخه به این تنهایی عادت نداری

اشکات مث بارون بازم میباره ، دیگه بعد اون شب راحت نداری

گریه کن بزار اینبار آروم بگیری ، گریه کن نزار دیگه بابغض بمیری

گریه کن اون که رفته برنمیگرده ، گریه کن خاطراتش واست یه درده

***

بغضت میگیره باز طاقت نداری ، آخه به این تنهایی عادت نداری

اشکات مث بارون بازم میباره ، دیگه بعد اون شب راحت نداری

میره ولی چشمات تاریک و تاره ، آخه اشکو توچشات میاره

رفته دیگه اون تنهات گذاشته ، بغضت میشکنه باز اشکات میباره

گریه کن بزار اینبار آروم بگیری ، گریه کن نزار دیگه بابغض بمیری

گریه کن اون که رفته برنمیگرده ، گریه کن خاطراتش واست یه درده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی باجان گریه کن

بنام

دانلود آهنگ جدید علی باجان بنام گریه کن

سخته وقتی هرشب تنها میشینی ، سخته اشکاتو از چشات میچینی

سخته شبایی که تنهات گذاشته ، سخته عشقتو با عشقش میبینی

بغضت میگیره باز طاقت نداری ، آخه به این تنهایی عادت نداری

اشکات مث بارون بازم میباره ، دیگه بعد اون شب راحت نداری

گریه کن بزار اینبار آروم بگیری ، گریه کن نزار دیگه بابغض بمیری

گریه کن اون که رفته برنمیگرده ، گریه کن خاطراتش واست یه درده

***

بغضت میگیره باز طاقت نداری ، آخه به این تنهایی عادت نداری

اشکات مث بارون بازم میباره ، دیگه بعد اون شب راحت نداری

میره ولی چشمات تاریک و تاره ، آخه اشکو توچشات میاره

رفته دیگه اون تنهات گذاشته ، بغضت میشکنه باز اشکات میباره

گریه کن بزار اینبار آروم بگیری ، گریه کن نزار دیگه بابغض بمیری

گریه کن اون که رفته برنمیگرده ، گریه کن خاطراتش واست یه درده

دانلود آهنگ جدید علی باجان بنام گریه کن

سخته وقتی هرشب تنها میشینی ، سخته اشکاتو از چشات میچینی

سخته شبایی که تنهات گذاشته ، سخته عشقتو با عشقش میبینی

بغضت میگیره باز طاقت نداری ، آخه به این تنهایی عادت نداری

اشکات مث بارون بازم میباره ، دیگه بعد اون شب راحت نداری

گریه کن بزار اینبار آروم بگیری ، گریه کن نزار دیگه بابغض بمیری

گریه کن اون که رفته برنمیگرده ، گریه کن خاطراتش واست یه درده

***

بغضت میگیره باز طاقت نداری ، آخه به این تنهایی عادت نداری

اشکات مث بارون بازم میباره ، دیگه بعد اون شب راحت نداری

میره ولی چشمات تاریک و تاره ، آخه اشکو توچشات میاره

رفته دیگه اون تنهات گذاشته ، بغضت میشکنه باز اشکات میباره

گریه کن بزار اینبار آروم بگیری ، گریه کن نزار دیگه بابغض بمیری

گریه کن اون که رفته برنمیگرده ، گریه کن خاطراتش واست یه درده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی باجان گریه کن

اس ام اس جدید