دانلود رایگان آهنگ علی بهمنی بیا پیشم

دانلود رایگان آهنگ علی بهمنی بیا پیشم

بنام

Download New Music

دانلود آهنگ جدید علی بهمنی به نام بیا پیشم

متن ترانه علی بهمنی بیا پیشم

دوست دارم خوب میدونی
میدونستم تو همونی
که میتونستی تو قلبم بمونی
دیگه باید برگردی
ببین چطور تو عاشقم کردی
چجوری بی من این روزا رو سر کردی
همه دنیام روی ماهته
ببین چشمام چشم براهته ببینم
کی میاد از اون دور آروم ساده ولی مغرور
خیالم از تو راحته ولی چشمام روی ساعته
دوست دارم خوب میدونی
میدونستم تو همونی
که میتونستی تو قلبم بمونی
دیگه باید برگردی
ببین چطور تو عاشقم کردی
چجوری بی من این روزا رو سر کردی
همه دنیام روی ماهته
ببین چشمام چشم براهته ببینم
کی میاد از اون دور آروم ساده ولی مغرور
خیالم از تو راحته ولی چشمام روی ساعته
دوست دارم خوب میدونی
میدونستم تو همونی
که میتونستی تو قلبم بمونی
دیگه باید برگردی
ببین چطور تو عاشقم کردی
چجوری بی من این روزا رو سر کردی
همه دنیام روی ماهته
ببین چشمام چشم براهته ببینم
کی میاد از اون دور آروم ساده ولی مغرور
خیالم از تو راحته ولی چشمام روی ساعته

دوست دارم خوب میدونی
میدونستم تو همونی
که میتونستی تو قلبم بمونی
دیگه باید برگردی
ببین چطور تو عاشقم کردی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی بهمنی بیا پیشم

بنام

Download New Music

دانلود آهنگ جدید علی بهمنی به نام بیا پیشم

متن ترانه علی بهمنی بیا پیشم

دوست دارم خوب میدونی
میدونستم تو همونی
که میتونستی تو قلبم بمونی
دیگه باید برگردی
ببین چطور تو عاشقم کردی
چجوری بی من این روزا رو سر کردی
همه دنیام روی ماهته
ببین چشمام چشم براهته ببینم
کی میاد از اون دور آروم ساده ولی مغرور
خیالم از تو راحته ولی چشمام روی ساعته
دوست دارم خوب میدونی
میدونستم تو همونی
که میتونستی تو قلبم بمونی
دیگه باید برگردی
ببین چطور تو عاشقم کردی
چجوری بی من این روزا رو سر کردی
همه دنیام روی ماهته
ببین چشمام چشم براهته ببینم
کی میاد از اون دور آروم ساده ولی مغرور
خیالم از تو راحته ولی چشمام روی ساعته
دوست دارم خوب میدونی
میدونستم تو همونی
که میتونستی تو قلبم بمونی
دیگه باید برگردی
ببین چطور تو عاشقم کردی
چجوری بی من این روزا رو سر کردی
همه دنیام روی ماهته
ببین چشمام چشم براهته ببینم
کی میاد از اون دور آروم ساده ولی مغرور
خیالم از تو راحته ولی چشمام روی ساعته

دوست دارم خوب میدونی
میدونستم تو همونی
که میتونستی تو قلبم بمونی
دیگه باید برگردی
ببین چطور تو عاشقم کردی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی بهمنی بیا پیشم