دانلود رایگان آهنگ علی بیات میگذره

دانلود رایگان آهنگ علی بیات میگذره

بنام


ترانه ، ملودی و تنظیم : علی بیات

دانلود آهنگ جدید علی بیات به نام میگذره

متن ترانه علی بیات میگذره

وقتی نیستی به یادش ، خوابیدی تو کنارش

توو چشاش زُل زدی وقتی نیستی تو یارش

وقتی خوابی کنارش ، رویِ تخت و بالش

سر میذاری پیشِ اون وقتی نیستی به یادش

میگذره میپره وجودِ من ازت/فک نکن،دل نبند به یادِ من فقط

بد میشی سخت میشی ، توو جنگِ روزگار

پیش میاد فک نکن ، منو به یاد نیار

بعدِ رفتنم تو قفلی رو منو عکسایِ من

نمی‌زنی دس تو به من ، که از صُبِ من

گیج میشم با قرصِ خواب، یه بند رو تختخواب

رو تختخواب با اون تو تخت بخواب

نصفِ شب که تو هی هِق بزنی و توو مخ بری

که پیشش نمونی بلندشی توو خونه‌راه بری

این خودش خیانته ، برات یه عادته

وقتی هستی پیشِ اون ، به یادِ من نمون

تو دلت بگیره از سرد گرمِ روزگار

که چشت نگیره هیچکسو مثه من بذار

نه…………….نکن تو بازی باش

پیشش توو زندگیش بمون ، تو باش راضی باش

بعدِ رفتنم تو قفلی رو منو عکسایِ من

نمی‌زنی دس تو به من ، ه از صُبِ من

گیج میشم با قرصِ خواب، یه بند رو تختخواب

رو تختخواب با اون تو تخت بخواب

نصفِ شب که تو هی هِق بزنی و توو مخ بری

که پیشش نمونی بلندشی توو خونه‌راه بری

این خودش خیانته ، برات یه عادته

وقتی هستی پیشِ اون ، به یادِ من نمون

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی بیات میگذره

بنام


ترانه ، ملودی و تنظیم : علی بیات

دانلود آهنگ جدید علی بیات به نام میگذره

متن ترانه علی بیات میگذره

وقتی نیستی به یادش ، خوابیدی تو کنارش

توو چشاش زُل زدی وقتی نیستی تو یارش

وقتی خوابی کنارش ، رویِ تخت و بالش

سر میذاری پیشِ اون وقتی نیستی به یادش

میگذره میپره وجودِ من ازت/فک نکن،دل نبند به یادِ من فقط

بد میشی سخت میشی ، توو جنگِ روزگار

پیش میاد فک نکن ، منو به یاد نیار

بعدِ رفتنم تو قفلی رو منو عکسایِ من

نمی‌زنی دس تو به من ، که از صُبِ من

گیج میشم با قرصِ خواب، یه بند رو تختخواب

رو تختخواب با اون تو تخت بخواب

نصفِ شب که تو هی هِق بزنی و توو مخ بری

که پیشش نمونی بلندشی توو خونه‌راه بری

این خودش خیانته ، برات یه عادته

وقتی هستی پیشِ اون ، به یادِ من نمون

تو دلت بگیره از سرد گرمِ روزگار

که چشت نگیره هیچکسو مثه من بذار

نه…………….نکن تو بازی باش

پیشش توو زندگیش بمون ، تو باش راضی باش

بعدِ رفتنم تو قفلی رو منو عکسایِ من

نمی‌زنی دس تو به من ، ه از صُبِ من

گیج میشم با قرصِ خواب، یه بند رو تختخواب

رو تختخواب با اون تو تخت بخواب

نصفِ شب که تو هی هِق بزنی و توو مخ بری

که پیشش نمونی بلندشی توو خونه‌راه بری

این خودش خیانته ، برات یه عادته

وقتی هستی پیشِ اون ، به یادِ من نمون

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی بیات میگذره