دانلود رایگان آهنگ علی جعفری بی انتها

دانلود رایگان آهنگ علی جعفری بی انتها

بنام

دانلود آهنگ جدید علی جعفری به نام بی انتها

متن ترانه علی جعفری بی انتها

تکراره بی تو بدونه
سهم از دنیای من دل کنده من
حالا که تو داری میری نگاه خوش
چشما من نمتظرن برای تو خطر نکن
فقط یه بازی دل کندن گذاشتن از من
برای تو یه صحنه سازیه

واسه چشمای تو مستم شب ستاره توی دستم

نیمه ی زندگی من دیگه هستی ، دیگه هستم

دیگه از اینجا به بعد زندگی داره

دیگه هر چی تو بگی ، من میگم آره

من و تو میگیم ، میخندیم و میخونیم

دیگه از اینجا به بعد ، عشق و گیتاره

معنی معجزه اینجاست بین احساس من و تو

خدا هیچی کم نذاشته جفت شیش تاس من و تو با تو میمونم همیشه

فاصله پیدا نمیشه             دیگه شبهام با تو یلداست

تو نخوای، فردا نمیشه تو نخوای ، فردا نمیشه

دیگه از اینجا به بعد زندگی داره

دیگه هر چی تو بگی ، من میگم آره

من و تو میگیم ، میخندیم و میخونیم

واسه چشمای تو مستم شب ستاره توی دستم

نیمه ی زندگی من دیگه هستی ، دیگه هستم

دیگه از اینجا به بعد زندگی داره

دیگه هر چی تو بگی ، من میگم آره

من و تو میگیم ، میخندیم و میخونیم

دیگه از اینجا به بعد ، عشق و گیتاره

معنی معجزه اینجاست بین احساس من و تو

خدا هیچی کم نذاشته جفت شیش تاس من و تو با تو میمونم همیشه

فاصله پیدا نمیشه             دیگه شبهام با تو یلداست

تو نخوای، فردا نمیشه تو نخوای ، فردا نمیشه

دیگه از اینجا به بعد زندگی داره

دیگه هر چی تو بگی ، من میگم آره

من و تو میگیم ، میخندیم و میخونیم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی جعفری بی انتها

بنام

دانلود آهنگ جدید علی جعفری به نام بی انتها

متن ترانه علی جعفری بی انتها

تکراره بی تو بدونه
سهم از دنیای من دل کنده من
حالا که تو داری میری نگاه خوش
چشما من نمتظرن برای تو خطر نکن
فقط یه بازی دل کندن گذاشتن از من
برای تو یه صحنه سازیه

واسه چشمای تو مستم شب ستاره توی دستم

نیمه ی زندگی من دیگه هستی ، دیگه هستم

دیگه از اینجا به بعد زندگی داره

دیگه هر چی تو بگی ، من میگم آره

من و تو میگیم ، میخندیم و میخونیم

دیگه از اینجا به بعد ، عشق و گیتاره

معنی معجزه اینجاست بین احساس من و تو

خدا هیچی کم نذاشته جفت شیش تاس من و تو با تو میمونم همیشه

فاصله پیدا نمیشه             دیگه شبهام با تو یلداست

تو نخوای، فردا نمیشه تو نخوای ، فردا نمیشه

دیگه از اینجا به بعد زندگی داره

دیگه هر چی تو بگی ، من میگم آره

من و تو میگیم ، میخندیم و میخونیم

واسه چشمای تو مستم شب ستاره توی دستم

نیمه ی زندگی من دیگه هستی ، دیگه هستم

دیگه از اینجا به بعد زندگی داره

دیگه هر چی تو بگی ، من میگم آره

من و تو میگیم ، میخندیم و میخونیم

دیگه از اینجا به بعد ، عشق و گیتاره

معنی معجزه اینجاست بین احساس من و تو

خدا هیچی کم نذاشته جفت شیش تاس من و تو با تو میمونم همیشه

فاصله پیدا نمیشه             دیگه شبهام با تو یلداست

تو نخوای، فردا نمیشه تو نخوای ، فردا نمیشه

دیگه از اینجا به بعد زندگی داره

دیگه هر چی تو بگی ، من میگم آره

من و تو میگیم ، میخندیم و میخونیم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی جعفری بی انتها