دانلود رایگان آهنگ علی رام و یونس واس اس خیابونی

دانلود رایگان آهنگ علی رام و یونس واس اس خیابونی

علی رام و یونس واس اس بنام

Ali Ram & Younes Ys

 

دانلود آهنگ جدید علی رام و یونس واس اس بنام خیابونی

یه دنیا فاصلس الان بین دست ما
الانم گذاشتی رفتی قاتی قصه ها
دلم واسه تو درگیر اونی
اینجا با دستبال خونی
هر شب میری با یه نفر جدید
تو که چشات منو ندید
خودتو کم کن چرا رو من وا میسی
هر شب میری با یه نفر جدید
تو که چشات منو ندید
خودتو کم کن چرا رو من وا میسی
نیستی سلامتیت میزنم باز ویکسی
بخاطرت به هیچکسی رو نمیدم
اون که باشی وفیقم مو نمیزد
یه دنیا فاصلس الان بین دست ما
الانم گذاشتی رفتی قاتی قصه ها
دلم واسه تو درگیر اونی
اینجا با دستبال خونی
هر شب میری با یه نفر جدید
تو که چشات منو ندید
خودتو کم کن چرا رو من وا میسی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی رام و یونس واس اس خیابونی

علی رام و یونس واس اس بنام

Ali Ram & Younes Ys

 

دانلود آهنگ جدید علی رام و یونس واس اس بنام خیابونی

یه دنیا فاصلس الان بین دست ما
الانم گذاشتی رفتی قاتی قصه ها
دلم واسه تو درگیر اونی
اینجا با دستبال خونی
هر شب میری با یه نفر جدید
تو که چشات منو ندید
خودتو کم کن چرا رو من وا میسی
هر شب میری با یه نفر جدید
تو که چشات منو ندید
خودتو کم کن چرا رو من وا میسی
نیستی سلامتیت میزنم باز ویکسی
بخاطرت به هیچکسی رو نمیدم
اون که باشی وفیقم مو نمیزد
یه دنیا فاصلس الان بین دست ما
الانم گذاشتی رفتی قاتی قصه ها
دلم واسه تو درگیر اونی
اینجا با دستبال خونی
هر شب میری با یه نفر جدید
تو که چشات منو ندید
خودتو کم کن چرا رو من وا میسی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی رام و یونس واس اس خیابونی

روزنامه قانون