دانلود رایگان آهنگ علی سان بوی و ایمان زندی چقدر بگم برگرد

دانلود رایگان آهنگ علی سان بوی و ایمان زندی چقدر بگم برگرد

بنام

دانلود آهنگ جدید علی سان بوی و ایمان زندی به نام چقدر بگم برگرد

متن ترانه علی سان بوی و ایمان زندی چقدر بگم برگرد

 

دوباره بارون منو هواییم کرد
توم که رفتی چقدر بگم برگرد
این بعض لعنتی عمنم برید
صدای گریه هام به اسمون رسید
تو که سر من دنیاتو اتیش میزدی
حالا چی شده با اون می پری
هنوز هر کار میکنی که دستامو بگیری
هنوز مونده تا دست مرگ بگیری
اشکو گرفتی تو اوج با حالی
اون مثل من رو تو تعصب نداره
برو پی کارت به خاطراتت بگو دست از سرم برداره
دوباره بارون منو هواییم کرد
توم که رفتی چقدر بگم برگرد
این بعض لعنتی عمنم برید

علی سون بوی و ایمان زندی چقدر بگم برگرد

صدای گریه هام به اسمون رسید
تو که سر من دنیاتو اتیش میزدی
حالا چی شده با اون می پری
هنوز هر کار میکنی که دستامو بگیری
هنوز مونده تا دست مرگ بگیری
اشکو گرفتی تو اوج با حالی
اون مثل من رو تو تعصب نداره
برو پی کارت به خاطراتت بگو دست از سرم برداره
دوباره بارون منو هواییم کرد
توم که رفتی چقدر بگم برگرد
این بعض لعنتی عمنم برید
صدای گریه هام به اسمون رسید
تو که سر من دنیاتو اتیش میزدی
حالا چی شده با اون می پری
هنوز هر کار میکنی که دستامو بگیری
هنوز مونده تا دست مرگ بگیری
اشکو گرفتی تو اوج با حالی
اون مثل من رو تو تعصب نداره
برو پی کارت به خاطراتت بگو دست از سرم برداره

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی سان بوی و ایمان زندی چقدر بگم برگرد

بنام

دانلود آهنگ جدید علی سان بوی و ایمان زندی به نام چقدر بگم برگرد

متن ترانه علی سان بوی و ایمان زندی چقدر بگم برگرد

 

دوباره بارون منو هواییم کرد
توم که رفتی چقدر بگم برگرد
این بعض لعنتی عمنم برید
صدای گریه هام به اسمون رسید
تو که سر من دنیاتو اتیش میزدی
حالا چی شده با اون می پری
هنوز هر کار میکنی که دستامو بگیری
هنوز مونده تا دست مرگ بگیری
اشکو گرفتی تو اوج با حالی
اون مثل من رو تو تعصب نداره
برو پی کارت به خاطراتت بگو دست از سرم برداره
دوباره بارون منو هواییم کرد
توم که رفتی چقدر بگم برگرد
این بعض لعنتی عمنم برید

علی سون بوی و ایمان زندی چقدر بگم برگرد

صدای گریه هام به اسمون رسید
تو که سر من دنیاتو اتیش میزدی
حالا چی شده با اون می پری
هنوز هر کار میکنی که دستامو بگیری
هنوز مونده تا دست مرگ بگیری
اشکو گرفتی تو اوج با حالی
اون مثل من رو تو تعصب نداره
برو پی کارت به خاطراتت بگو دست از سرم برداره
دوباره بارون منو هواییم کرد
توم که رفتی چقدر بگم برگرد
این بعض لعنتی عمنم برید
صدای گریه هام به اسمون رسید
تو که سر من دنیاتو اتیش میزدی
حالا چی شده با اون می پری
هنوز هر کار میکنی که دستامو بگیری
هنوز مونده تا دست مرگ بگیری
اشکو گرفتی تو اوج با حالی
اون مثل من رو تو تعصب نداره
برو پی کارت به خاطراتت بگو دست از سرم برداره

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی سان بوی و ایمان زندی چقدر بگم برگرد